Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvärdering av gemensamt verksamhetsstöd

I enlighet med rektors beslutsunderlag ska en extern utredare under 2019 undersöka hur Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd svarar upp mot tidigare beslut att skapa ett gemensamt verksamhetsstöd med bibehållen lokal närvaro. Detta med tanke på att målet med att bilda ett gemensamt verksamhetsstöd var att öka kvalitén genom att utveckla gemensamma arbetssätt.

Extern utredare med bred erfarenhet

Jörgen Tholin har fått uppdraget att utvärdera verksamhetsstödet. Tholin är docent i pedagogik och har en lång och gedigen bakgrund både som utredare åt regeringen och SUHF och ledare vid olika svenska lärosäten. Han har bland annat varit rektor vi Högskolan på Gotland, prorektor vid Högskolan i Borås och universitetsdirektör vid Göteborgs universitet.

Så ska utredningen genomföras

Utifrån intervjuer och genomgång av olika interna dokument ska Tholin dessutom ”identifiera hur framtidens verksamhetsstöd ska utvecklas” och jämföra stödverksamheten vid Malmö universitet med motsvarande vid andra lärosäten.

I den skriftliga rapport som ska lämnas till rektor senast 1 oktober i år ska det även återfinnas förslag till vägledande principer, rekommendationer och ”förslag på en målbild för verksamhetsstödet i linje med Strategi 2022”.

Bladh-utredningen

Senast verksamhetsstödet vid vårt lärosäte blev utvärderat var för sju år sedan när Agneta Bladh (tidigare rektor vid Högskolan i Kalmar och statssekreterare vid utbildningsdepartementet) fick detta uppdrag av dåvarande rektor Stefan Bengtsson. Bladhs utredning resulterade i sex rekommendationer och tre förslag till modeller för organisationsförändring.

Med utgångspunkt i denna utredning beslutade sedermera lärosätets styrelse att följa ett av förslagen, med följd att ett gemensamt verksamhetsstöd organiserades från och med januari 2015. Därefter har det skett ytterligare några ändringar inom administrationen – exempelvis har ett universitetkansli bildats (sammanslagning av de tidigare avdelningarna Utbildnings- och forskningsstöd samt Innovation och utveckling) samtidigt som fem fakultetskanslier har blivit tre administrativa kanslier.