Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arkiv

Malmö universitets arkiv förvarar handlingar från Malmö universitet och flera av dess föregångare. För mer utförlig information om vad som finns i våra arkiv kan du se Malmö universitets arkivbeskrivning.

Arkivfunktionen ger också råd och stöd i frågor som rör dokument- och informationshantering och arbetar med digitaliseringsfrågor vid universitetet. 

Hur beställer jag något från arkivet?

Om du behöver någon handling från arkivet kontakta oss. Berätta så mycket du kan om den information du söker, det underlättar vårt arbete med att hitta handlingarna du behöver.

Rör det sig om enstaka handlingar skannar och skickar vi handlingarna. Rör det sig om en större mängd handlingar kan du komma till oss och gå genom det du vill titta på. I enstaka fall kan vi låna ut handlingar från arkivet, då får du som lånar handlingar skiva under en låneförbindelse.

Hur levererar jag till arkivet?

När du vill leverera handlingar till arkivet fyller du i ett leveranskvitto och kontaktar sedan arkivet för att bestämma tid etc. För vissa typer av handlingar finns särskilda leveranshänvisningar, dessa finns i Arkivhandboken. Vid behov går vi tillsammans genom det du vill leverera och skriver ett leveranskvitto.

När arkivhandlingarna är klara för leverans ansvarar respektive institution/enhet eller motsvarande för att packa ner och leverera handlingarna. På plats i arkivet kommer en arkivarie eller arkivassistent gå genom leveransen, kontrollera att den är i ordnat skick och påbörja arbetet med att förteckna handlingarna.

Vi tar inte emot handlingar som är i oordnat skick eller inte följer de anvisningar för leverans som finns i arkivhandboken. I särskilda fall kan vi göra undantag från detta.