Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledningsstaben

Stöd ges till högskoleledningen i frågor som rör verksamhetsplanering, styrning, uppföljning, samarbete och omvärldsanalys. Vi arbetar med resursfördelningen, årsredovisningen, riskarbetet och ranking.

Ledningsstaben tillhör Malmö högskolas gemensamma verksamhetsstöd och är underställt förvaltningschefen och ansvarar för;

  • Dokument- och informationshantering där registratur, arkiv och digitaliseringsfrågor ingår
  • Chefsstöd till rektor och förvaltningschef
  • Stöd till Högskolestyrelsen
  • Att samordna högskolans processarbete