Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Gemensamt verksamhetsstöd

Inom det gemensamma verksamhetsstödet finns övergripande administrations- och ledningsfunktioner vid Malmö universitet. Ansvariga chefer för respektive funktion:

Gemensamt verksamhetsstöd 

Universitetsdirektör: Susanne Wallmark 
Biträdande universitetsdirektör: Åke Jansson 

Administrativt kansli, Fakulteten för hälsa och samhälle/Odontologiska fakulteten 

Chef: Stephan Gavare

Administrativt kansli, Fakulteten för kultur och samhälle/Fakulteten för teknik och samhälle 

Chef: Helene Manger Waldeck

Administrativt kansli, Fakulteten för lärande och samhälle 

Chef: Christian Rohman 

Byggnadsavdelningen

Chef: Mats Lyberg

Facility service

Chef: Per Bjurnemark

Ekonomiavdelningen

Chef: Ingrid Bengtsson-Rijavec

IT-avdelningen

Chef: vakant

HR-avdelningen

Chef: Charlotta Ankarlilja

Kommunikationsavdelningen

Chef: Ingrid Persson

Ledningsstaben

Chef: Paula Pragert

Studentcentrum

Chef Charlotte Kipowsky

Universitetskansliet

Chef: Kristina Josefsson