Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Organisationsutredning

Vid sommarmottagningen presenterade dekan Gunilla Klingberg förslag till principer för den nya organisationen som arbetats fram i samråd med Rektor och fakultetens ledningsgrupp (förslaget finns i sin helhet på Yammer). Två projektgrupper kommer att tillsättas efter sommaren för att arbeta vidare med den slutliga utformningen av den nya organisationen. Projektplanen d v s en beskrivning av hur arbetet ska bedrivas kommer att samverkas i augusti och därefter kommer information löpande att publiceras på fakultetens hemsida, Yammer och vid öppna informationsmöten.

Med önskan om en trevlig sommar!

Gunilla Klingberg
Dekan