Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd OD

Forsknings/forskarutbildningsnämnden (FUN) har att bereda ärenden rörande forskning och forskarutbildning samt på fakultetsstyrelsens delegation och uppdrag handlägga de frågor rörande forskning och forskarutbildning som överlämnas till nämnden.

FUN skall särskilt handlägga ärenden rörande

  • antagning av forskarstuderande
  • studieplaner för forskarutbildningen
  • inrättande och tillsättande av doktorandtjänster
  • fördelning av bidrag för vetenskaplig verksamhet
  • fördelning av forskningsstipendier
  • doktorsdisputationer (utseende av ordförande, betygsnämnd och fakultets-opponent, spikningstid samt i förekommande fall förhandsgranskning av avhandlingar)

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden skall ha 6 ledamöter enligt följande:

  • 5 lärare
  • 1 forskarstuderande

Ledamöter

Per Alstergren, professor, prodekanus, ordförande
Jonas Becktor, universitetslektor
Annika Björkner, universitetslektor
Julia Davies, professor
Marie Nordström, doktorandrepresentant
Sofia Petrén, universitetslektor
Andreas Stavropoulos, professor

Närvaro och yttranderätt

Per Vult von Steyern, professor, studierektor forskarutbildning
Tore Hallmer, universitetsadjunkt/SACO

Sekreterare
Christina Stenervik, högskoleadministratör