Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekanus beslutsmöte

Från och med 2018-02-01 fattas samtliga dekansbeslut – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – vid beslutsmöten en gång var fjortonde dag.

Syftet är att öka kvaliteten i beslutsprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda. Tills vidare gäller publicerade datum och tid  (se högersida)

Aktuella mötesdatum finns på fakultetens medarbetarsidor: Dekans beslutsmöte.

Arbetsgång:

 1. 1.     Senast en vecka före beslutsmötet:

Anmäl ditt ärende till dekanus.od@mau.se. Följande information ska vara med:

 • Beskrivning av ditt ärende, dess bakgrund och hur ärendet är förankrat på institutionen.
 • Uppgift om vad beslutet gäller
 • Datum för det beslutsmöte som anmälan gäller. Mötesdatum och uppgifter om var möten hålls finns på fakultetens medarbetarsidor: Dekanus beslutsmöte. Tänk på att du själv ska närvara vid mötet.

Du får en bekräftelse på din anmälan och listan över mötespunkter skickas till alla som har anmält en punkt, samt till följande personer:

 • Studentrepresentant
 • Doktorandrepresentant
 • Fackliga representanter
 • Fakultetens ledningsgrupp
 1. 2.     Senast 1 vecka  före beslutsmötet:

Skicka beslutsunderlag till dekanus.od@mau.se. Underlaget ska vara fullständigt och följa gällande anvisningar.

Ett komplett beslutsunderlag avseende forskningsansökan ska innehålla:

 • Abstract
 • Budget med specificering av eventuell medfinansiering
 • Checklista underskriven av ekonom, prefekt och sökande

Tänk på att vara ute i god tid med ansökningar som överstiger femton miljoner kronor, då dessa även ska beslutas av rektor.

Övriga ärenden bereds av HR-specialist, forskningshandläggare eller fakultetens ledningsstöd.

 1. 3.     Vid beslutsmötet

Du som har anmält ett ärende ska själv närvara vid beslutsmötet och ha med dig pappersutskrifter av de handlingar som dekan ska skriva under.

 1. 4.     Efter beslutsmötet:

Den som har anmält ett ärende ska efter mötet ombesörja följande:

 • Se till att Registrator får handlingarna
 • Se till att berörda personer får ta del av beslutet

En lista över de beslut som har fattats av dekan publiceras på fakultetens medarbetarsidor: Beslutslistor.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Frågor om dekans beslutsmöten skickas till dekanus.od@mau.se