Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anställningsnämnden vid Odontologiska fakulteten

Anställningsnämnden bereder frågor rörande anställningar av professorer och lektorer, befordran till professor och lektor samt antagning av docenter. Dekanus avgör om andra läraranställningar ska beredas av nämnden. Rektor beslutar i anställnings- och befordringsärenden gällande professorer samt antagning av docenter och dekanus beslutar i anställnings- och befordringsärenden gällande lektorer.

Anställningsnämndens arbete utgår från högskoleförordningens 4 kap, Malmö universitets anställningsordning (2017-10-13, LED 2.1 2017/478 ), Malmö universitets Riktlinjer för antagning av docent (2017-11-14, LED 2.1 2017/316) och Malmö universitets Riktlinjer för rekrytering (Mahr 19 2013/237).

Ledamöter 

Professor Gunilla Klingberg, ordförande
Professor Per Alstergren
Professor EwaCarin Ekberg
Docent Annika Björkner
Doktorand Henrik Berlin, studeranderepresentant

Suppleanter 

Professor Dan Ericson
Docent Pia Lindberg

Sekreterare 

HR-Specialist Gertrud Svensson
HR-specialist Niklas Tholin