Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledning, styrelse och nämnder

Fakultetsstyrelsen har samlat ansvar för hela fakultetens verksamhet och har befogenhet att fatta beslut i ett stort antal ärenden. För beredning, beslut och verkställande av beslut finns nämnder inrättade av styrelsen med specifika ansvarsområden och av styrelsen tilldelade befogenheter. Utöver dessa organ finns vid fakulteten rådgivande kommittéer, samrådsorgan och specifika beredningsgrupper.