Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För medarbetare på Odontologiska fakulteten | Tandvårdshögskolan

Förslag till ny OD-organisation tas fram

Vid sommarmottagningen presenterade dekan Gunilla Klingberg förslag till principer för den nya organisationen som arbetats fram i samråd med Rektor och fakultetens ledningsgrupp (bifogas detta inlägg). Två projektgrupper kommer att tillsättas efter sommaren för att arbeta vidare med den slutliga utformningen av den nya organisationen. Projektplanen d.v.s. en beskrivning av hur organisationsarbetet ska bedrivas kommer att samverkas i augusti och därefter kommer information löpande att publiceras på fakultetens hemsidaYammer och vid öppna informationsmöten.

Läs mer om projektet här.

Odontologiska fakultetens strategiska styrdokument nu publicerade

Fakultetens Sökstrategier 2018-2020 och Strategier och prioriteringar 2018-2022 nu publicerade.

Dokumentarkiv

Här publiceras kontinuerligt protokoll från Odontologiska fakultetens styrelse, samverkansgrupp och nämnder (FUN, TVN, UN, VUN) samt styrdokument.
Läs mer om dokument

Serviceenhet

På första våningen finns Serviceenheten med serviceverkstad och repro. Serviceenheten svarar även för Centralförrådet som är beläget på källarplan i anslutning till varumottagningen.
Till serviceenheten

Brandskydd

Hantering av brandfarlig vara för lab och klinik vid Odontologiska fakulteten
Föreståndare för brandfarlig vara: Madeleine Blomqvist 
Ställföreträdande föreståndare: Jafar Moani

Läs mer om hantering av brandfarlig vara:

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik 

Safety instructions (english)

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på labb

Anslag/föreskrifter Engelsk version

Intyg anställda

Nyheter