Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För medarbetare på Odontologiska fakulteten | Tandvårdshögskolan

Ny broschyr om våra hygienrutiner

Ny version av hygienföreskrifterna publicerad.
Engelsk version väntas inom kort. 

Broschyr på svenska

Uppdaterad info om ny OD-organisation

Den 1 april 2019 beslutade rektor Kerstin Tham att ställa sig bakom det förslag till omorganisation som Odontologiska fakulteten presenterade efter universitetsgemensam samverkan.

Program för gemensam introduktion och utbildning för samtliga chefer tas fram tillsammans med HR och ekonomiavdelningen, och den nya organisationen träder i kraft 1 juli med en praktisk implementering direkt efter sommaren 2019.

Läs mer om projektet här.

Odontologiska fakultetens strategiska styrdokument nu publicerade

Fakultetens Sökstrategier 2018-2020 och Strategier och prioriteringar 2018-2022 nu publicerade.

Dokumentarkiv

Här publiceras kontinuerligt protokoll från Odontologiska fakultetens styrelse, samverkansgrupp och nämnder (FUN, TVN, UN, VUN) samt styrdokument.
Läs mer om dokument

Serviceenhet

På första våningen finns Serviceenheten med serviceverkstad och repro. Serviceenheten svarar även för Centralförrådet som är beläget på källarplan i anslutning till varumottagningen.
Till serviceenheten

Brandskydd

Hantering av brandfarlig vara för lab och klinik vid Odontologiska fakulteten
Föreståndare för brandfarlig vara: Madeleine Blomqvist 
Ställföreträdande föreståndare: Jafar Moani

Läs mer om hantering av brandfarlig vara:

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik 

Safety instructions (english)

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på labb

Anslag/föreskrifter Engelsk version

Intyg anställda

Kalender för medarbetare OD

Nyheter