Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För medarbetare på Odontologiska fakulteten | Tandvårdshögskolan

Vintermottagning vid Odontologiska fakulteten 2019

Välkommen till vintermottagning torsdag 19 december kl. 10:00. 

Det är extra kul att meddela att årets vintermottagning kommer att inledas med en invigning i närvaro av rektor Kerstin Tham. 

Efter invigningen tar programmet för vintermottagningen vid med ett par ord från dekan, rapporter från verksamhetsåret samt traditionsenlig utdelning av fakultetens plakett med mera. Därefter följer en enkel lunchbuffé för alla medarbetare och särskilt inbjudna.

Anmäl dig här senast 6 december.

Varmt välkomna!

Vicedekan sökes för utbildning på grund- och avancerad nivå 

Är du intresserad av utbildningsfrågor och att delta i fakultetens strategiska arbete?
Som vicedekan har du ett övergripande ansvar under dekan för kvalitet, utveckling och samordning av utbildning på grund- och avancerad nivå i enlighet med Malmö universitets strategi och fakultetens målbild.

Mer om uppdraget och nomineringsförfarandet

Ny broschyr om våra hygienrutiner

Ny version av hygienföreskrifterna publicerad.
Engelsk version väntas inom kort.

Broschyr på svenska

Odontologiska fakultetens strategiska styrdokument nu publicerade

Fakultetens Sökstrategier 2018-2020 och Strategier och prioriteringar 2018-2022 nu publicerade.

Dokumentarkiv

Här publiceras kontinuerligt protokoll från Odontologiska fakultetens styrelse, samverkansgrupp och nämnder (FUN, TVN, UN, VUN) samt styrdokument.
Läs mer om dokument

Serviceenhet

På första våningen finns Serviceenheten med serviceverkstad och repro. Serviceenheten svarar även för Centralförrådet som är beläget på källarplan i anslutning till varumottagningen.
Till serviceenheten

Brand- och kemikaliesäkerhet

Hantering av brandfarlig vara för lab och klinik vid Odontologiska fakulteten
Föreståndare för brandfarlig vara: Madeleine Blomqvist 
Ställföreträdande föreståndare: Jafar Moani

Läs mer om hantering av brandfarlig vara:

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik 

Safety instructions (english)

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på labb

Anslag/föreskrifter Engelsk version

Intyg anställda

Riskbedömning OD

Kalender för medarbetare OD

Nyheter