Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För medarbetare på Odontologiska fakulteten | Tandvårdshögskolan

Projektledaren för Canvas håller informationsmöte på OD

Lärplattformen Canvas fasas in under 2018 och Itslearning avvecklas. Nu träffas vi för att gå igenom Canvas och öppnar upp för diskussion och frågor. 

Ett första steg är att kursplatser äldre än 2011-07-01 inte är tillgängliga efter 1 mars 2018. 

När: 21 februari kl. 13.15. 
Var: aulan, OD

Anmäl dig här

Förslag till ny OD-organisation tas fram

En projektgrupp tar fram förslaget och leds av Per Alstergren.

– Det är viktigt att vi är lyhörda för de tankar och funderingar som finns hos våra medarbetare. Projektgruppen kommer därför arbeta intensivt med att löpande kommunicera arbetet med alla berörda, säger Per Alstergren.

Läs mer om projektet här.

Odontologiska fakultetens strategiska styrdokument nu publicerade

Fakultetens Sökstrategier 2018-2020 och Strategier och prioriteringar 2018-2022 nu publicerade.

Dokumentarkiv

Här publiceras kontinuerligt protokoll från Odontologiska fakultetens styrelse, samverkansgrupp och nämnder (FUN, TVN, UN, VUN) samt styrdokument.
Läs mer om dokument

Serviceenhet

På första våningen finns Serviceenheten med serviceverkstad och repro. Serviceenheten svarar även för Centralförrådet som är beläget på källarplan i anslutning till varumottagningen.
Till serviceenheten

Brandskydd

Hantering av brandfarlig vara för lab och klinik vid Odontologiska fakulteten
Föreståndare för brandfarlig vara, Madeleine Blomqvist 
Ställföreträdande föreståndare, Ulrika Troedsson 

Läs mer om hantering av brandfarlig vara:

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik (engelsk version)

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab

Anslag/föreskrifter - brandfarlig vara

Kalender för medarbetare OD

Nyheter