Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp Kultur och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) rymmer fyra institutioner; Institutionen för globala politiska studier (GPS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Institutionen för urbana studier (US) och Institutionen för språkstudier (SPS). Dekanen är ytterst ansvarig för allt som sker på fakulteten.

Ledningsgruppen består av följande funktioner och personer
Rebecka Lettevall, dekan
Magnus Nilsson, prodekan, ansvarig för Anställningsnämnden
Derek Stanford Hutcheson, vicedekan med särskilt ansvar för forskarutbildning
Maria Wiktorsson, vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Helene Manger, administrativ chef
Kerstin Sandell, prefekt Institutionen för urbana studier, US
Sara Bjärstorp, prefekt Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 
Magnus Ericson, prefekt Institutionen för globala politiska studier, GPS