Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekans beslutsmöte

Från och med 2018 fattas samtliga dekanbeslut på Kultur och samhälle – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda. Tills vidare gäller tisdagar kl 15.00-15.30.

Plats: Dekanrummet NIC0802, våning 8 invid C-hissarna, om inget annat anges.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I somliga fall ersätter vicedekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Aktuella mötesdatum:

28 augusti 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 21 augusti
Beslutsfattare: Magnus Nilsson

4 september 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 28 augusti
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

11 september 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 4 september
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

18 september 2018 Utgår pga ledningsgruppsinternat. Kontakta KS_Dekan@mau.se om du har brådskande ärenden så hittar vi en lösning.

25 september 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 18 september
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

Fler mötesdatum listas efter hand