Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekans beslutsmöte

Alla dekanbeslut – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – fattas vid ett samlat tillfälle en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig och förutsägbar.

Dekans beslutsmöte hålls tisdagar kl 15.00-15.30 i dekanens hemvist NIC0802, på plan 8 vid C-hissarna.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Aktuella mötesdatum:

28 maj 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 21 maj
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

4 juni 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 28 maj. OBS! Underlag skickas in senast onsdag 29 maj kl 12.00.
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

11 juni 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 4 juni OBS! Underlag skickas in senast onsdag 5 juni kl 12.00.
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

18 juni 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 11 juni
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

Sommaruppehåll