Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekans beslutsmöte

Från och med 2018 fattas samtliga dekanbeslut på Kultur och samhälle – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda. Tills vidare gäller tisdagar kl 15.00-15.30.

Plats: Dekanrummet NIC0802, våning 8 invid C-hissarna, om inget annat anges.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I somliga fall ersätter vicedekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Aktuella mötesdatum:

20 november 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 13 november
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

27 november 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 20 november
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

4 december 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 27 november
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

11 december 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 4 december
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

18 december 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 11 december
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

Juluppehåll

14 januari 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 8 januari
Beslutsfattare: Magnus Nilsson

22 januari 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 14 januari
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

29 januari 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 22 januari
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

Fler mötesdatum listas efter hand