Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekans beslutsmöte

Från och med 2018 fattas samtliga dekanbeslut på Kultur och samhälle – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda. Tills vidare gäller tisdagar kl 15.00-15.30.

Plats: Dekanens rum, våning 8 invid B-hissarna, om inget annat anges.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I somliga fall ersätter vicedekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Aktuella mötesdatum:

22 maj 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 15 maj
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

29 maj 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 22 maj
Beslutsfattare: Magnus Nilsson

5 juni 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 29 maj
Beslutsfattare: Magnus Nilsson

12 juni 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 5 juni
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

19 juni 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 12 juni
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

Sommaruppehåll

21 augusti 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 14 augusti
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

28 augusti 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 21 augusti
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

4 september 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 28 augusti
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

11 september 2018 kl 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 4 september
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall

18 september 2018 Inställt

25 september 2018 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 18 september
Beslutsfattare: Rebecka Lettevall