Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekans beslutsmöte

Alla dekanbeslut – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – fattas vid ett samlat tillfälle en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig och förutsägbar.

Dekans beslutsmöte hålls tisdagar kl 15.00-15.30 i dekanens hemvist NIC0802, på plan 8 vid C-hissarna.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I somliga fall ersätter vicedekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Aktuella mötesdatum:

22 januari 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 15 januari
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

29 januari 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 22 januari
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

5 februari 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 29 januari
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

12 februari 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 5 februari
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

19 februari 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 12 februari
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

26 februari 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 19 februari
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

5 mars 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 26 februari
Beslutsfattare: Prodekan Magnus Nilsson

12 mars 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 5 mars
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

19 mars 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 12 mars
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

26 mars 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 19 mars
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

Fler mötesdatum listas efter hand