Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dekans beslutsmöte

Alla dekanbeslut – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – fattas vid ett samlat tillfälle en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig och förutsägbar.

Dekans beslutsmöte hålls tisdagar kl 15.00-15.30 i dekanens hemvist NIC0802, på plan 8 vid C-hissarna.

När dekan inte kan närvara vid beslutsmötet ersätter prodekan. I somliga fall ersätter vicedekan. I enstaka fall kan mötet komma att ställas in.

Aktuella mötesdatum:

19 mars 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 12 mars
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

26 mars 2019 15.45-16.15 Obs! Mötet startar 15.45!
Anmäl ditt ärende senast 19 mars
Beslutsfattare: Dekan Reebcka Lettevall

2 april 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 26 mars
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

9 april 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 2 april
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

16 april 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 9 april
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

23 april 2019 15.00-15.30
Anmäl ditt ärende senast 16 april
Obs! Underlag skickas in senast ondag 17 april kl 12.00
Beslutsfattare: Dekan Rebecka Lettevall

30 april 2019 Utgår

Fler mötesdatum listas efter hand