Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tentamensrutiner

tentamen

Gemensam tentamensprocess

Avdelningen Facility Service (FS) inom det gemensamma verksamhetsstödet håller i den gemensamma tentamensorganisationen. Här beskrivs universitetets tentamensprocess från schemaunderlag till arkivering.

Notera särskilt följande:

 • Alla studenter måste vara föranmälda senast sju dagar före tentamenstillfället för att få lov att tentera. 
 • Fyra fasta starttider för tentamen: kl 8:15 samt kl 14:15 och lördagar kl 9:15.
  För kvällstentor gäller starttid 17:15
 • Salstentamen är i största utsträckning förlagd till Gäddan.
 • Både ordinarie tentamenstillfälle och omtentamenstillfällen ska finnas med i schemaunderlaget.
  Observera att även tentamenstillfällen för gamla A/B-kurser måste finnas med i schemaunderlaget.
  Dessa skall ges vid olika tillfällen om det inte är samma tentamen.
  Detta för att det inte skall bli förvirrande för studenterna när de skall anmäla sig.

Du kan även få en översikt av hela tentamensprocessen här. 

Information till studenter

Delarna av processen som enbart rör studenterna hittar du under studentsidorna. Ta gärna del av denna information för att på bästa sätt kunna informera studenterna om anmälan, särskilt stöd och regler vid tentamen.

I lärarguiden för studentintroduktion hittar du stöd för att informera studenterna inför och efter tentamen

Starttider för tentamen

Tentamen kan endast bokas klockan 08:15 eller 14:15. För kvällstentor gäller 17:15.
Detta för att optimera lokalnyttjandet och underlätta arbetet med schemaläggningen.
På lördagar bokas tentamina med starttid klockan 9:15.

En gång per termin: Skicka in önskade salstentamen för terminen

Ansvariga på institutionerna skickar kommande termins salstentamen till tentamen@mau.se. Detta sker i oktober för vårterminen och i april för höstterminen. Observera att både ordinarie tentamenstillfällen och omtentamenstillfällen ska finnas med i underlaget. Provkoden består av fyra siffror. Koden får du av din studieadministratör eller motsvarande. 

Använd mallen för tentamensbokning

Ändringar under pågående termin

Om lärare behöver lägga till eller boka tentamenstillfällen under pågående termin måste önskemål inkomma till tentamen@mau.se senast 14 arbetsdagar före tilltänkt datum.

I mejlet anges:

 • Kurs och kurstillfällen
 • Provkod samt namn på provet
 • Önskat datum och tid
 • Tillfälle: ordinarie eller omtentamen 1, 2, 3 osv.
 • Uppskatta antal studenter

Inför tentamenstillfället: Skicka in tentamensunderslaget för kopiering

Examinator (signatur i schemabokning) får mejl 5 dagar före tentamen med information om i vilket hus tentamen genomförs och hur många tentander som är anmälda. Mejlet är även en automatiserad påminnelse om att skicka in tentamensunderlag för kopiering, om det inte redan har gjorts.

 

Leverans till kopiering

Senast tre arbetsdagar före tentamenstillfället.

 • Examinatorn skickar tentamensunderlag till tentamenskopiering@mau.se 
 • Om tentamensunderlaget inte skickats in i tid ansvarar institutionen själv för kopiering och leverans av tentamen till kopieringen på Gäddan, plan 1 eller tentamensadministrationen, plan 2 senast klockan 12:00 arbetsdagen före tentamenstillfället.
 • Om färdig kopierad tentamen inte levererats enligt ovanstående en arbetsdag före tentamenstillfället ställs tentamen in. Institutionen är då ansvarig att meddela studenterna.

Du ska även ange i mejlet till kopieringen om examinatorn önskar hämta skriven tentamen i:

 • skrivsalen vid tentamenstidens slut
 • hos servicetekniker på Gäddan, plan 1B
 • låsbart skåp i receptionen på Niagara, servicetekniker på Orkanen, Repro på OD eller på HS (SUS) rum AS:U111. 

Hjälpmedel och anpassningar förbereds

Tre arbetsdagar före tentamenstillfället iordningsställer tentamensadministrationen hjälpmedel och anpassningar för studenter som har fått en rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd. Studenter med särskilt pedagogiskt stöd måste meddela önskade rekommenderade anpassningar till tentamensadministrationen senast 7 dagar innan tentamenstillfället.  

Säker leverans till skrivsal 

Tentamen levereras i sluten försändelse till låsbart skåp, för att minimera risken för fusk.  

Uthämtning av skriven tentamen

Examinatorn kvitterar ut de skrivna tentamina från den utlämningsplats som angivits när tentamensunderlaget skickats in till kopiering. Förbered gärna genom att fylla i kvittensen.

Tentamen går att hämta ut efter klockan 13:00 första arbetsdag efter tentamenstillfället. I Niagara, Orkanen och Gäddan behöver du ha med dig ditt multikort för att få hämta ut kuvertet.

Niagara: I receptionen på entréplan. Öppettider

Orkanen:  Hos Servicetekniker på entréplan. Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-16.30 (lunchstängt 12:00-13:00).

Allmänna sjukhuset: Självuthämtning i rum AS:U111, inpassering med kort och pinkod. 

Gäddan: Hos servicetekniker på plan 1B. Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-16.30 (lunchstängt 12:00-13:00).

OD: Hos Repro. Öppettider: måndag, tisdag och torsdag 08:00-12:00 och 13:00-16:15, onsdag och fredag 08:00-12:00.

Utlämning av rättad tentamen

Institutionerna ansvarar som tidigare för utlämningen av de rättade tentamina till studenterna, tills universitetet har infört digital tentamen för alla. 

Arkivering

Tentamensadministrationen sparar en kopia av varje mottaget tentamensunderlag i ett digitalt mappsystem.

De som vill komma åt materialet begär utlämning av de arkiverade underlagen via arkiv@mau.se

 • låsbart skåp i receptionen på Niagara, teknikutlåningen på Orkanen, hos serviceteknikerna på OD eller i rum AS:U111 på Hälsa och samhälle (SUS).