Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studenthälsan

Innehåll på sidan:

Utbildningar och workshops
Svåra studentärenden
Nätverksgrupper i studiesociala frågor

Den studenthälsovård som Studenthälsan erbjuder är ett komplement till den allmänna hälso- och sjukvården. Vi verkar för att främja studenternas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Arbetet är främst inriktat på förebyggande åtgärder. Hos oss finns kuratorer, sjuksköterska/ barnmorska och folkhälsovetare. Någon läkare finns dock inte hos oss. Verksamheten består i mottagningsverksamhet, tester, kurser och grupper, föreläsningar med mera. Studenthälsan erbjuder även medarbetare på universitetet stöd i mötet med studenter.

Riktlinjer avseende Studenthälsovården
Studenthälsans verksamhetsberättelse 2018
Studenthälsans verksamhetsberättelse 2017

Utbildningar och workshops

Är du och din personalgrupp i behov av input i ert möte med studenter inom ramen för förebyggande studenthälsoarbete finns möjlighet att skräddarsy kortare utbildningar eller workshop kring olika teman. Förslag på teman som vi kan erbjuda är:

  • Talängslan bland studenter
  • Grupputveckling
  • Det svåra samtalet
  • Stress och prestationsångest bland studenter
  • Likabehandling

Ser du ett generellt behov hos dina studenter kommer vi gärna ut och informerar, diskuterar eller föreläser för studenterna. Är er studentgrupp liten till antalet ser vi gärna att ni i går samman flera studentgrupper alternativt öppnar upp möjligheten för andra studenter vid fakulteten/ Malmö universitet att ta del av föreläsningen. Detta för att hushålla med våra resurser. Hänvisa också gärna studenterna till våra öppna måndagsföreläsningar

Svåra studentärenden

Till hjälp och stöd för dig i ditt möte med studenter som på olika sätt uppvisar tecken på ohälsa har vi tagit fram en lathund. I detta översiktliga dokument får du råd om hur du kan bemöta några olika studentrelaterade situationer:

  • Om en student vill prata om ett problem
  • Om du känner oro för en students mående
  • Om en student är inåtvänd och deprimerad
  • Om en student är hotfull eller uppträder aggressivt

Ladda ner lathunden här

Nätverksgrupper i studiesociala frågor

Studenthälsan samordnar nätverksgrupper i studiesociala frågor på universitetets samtliga fakulteter. I grupperna ingår, förutom medarbetare från Studenthälsan, medarbetare och chefer från övriga Studentcentrum, samt medarbetare, studentrepresentanter och chefer ute på respektive fakultet. Syftet med grupperna är att de studentstödjande verksamheterna på Studentcentrum skall komma ut till fakulteterna för att i dialog fånga upp behov av stödjande-, vägledande och hälsofrämjande insatser specifika för fakultetens studentgrupp samt ges möjlighet till  värdefullt informationsutbyte. Grupperna träffas varje termin.

För mer information kontakta Alexandra Thomasson eller Karolina Källoff