Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samarbeta med alumner i utbildningen

Alumnverksamhet handlar om att bygga och vårda relationer långsiktigt, om att ge och få något meningsfullt tillbaka. På Malmö universitet samordnas den centrala alumnverksamheten i Alumni & Vänner.

Vi finns tillhands för att stödja ert utbildningsprograms eller er institutions alumnarbete och träffar er gärna för att diskutera hur just era förutsättningar ser ut.

Det här kan du få hjälp med:

  • Rådgivning och stöd att komma igång med alumnverksamhet inom program, institution etc.
  • Tips, hjälp och utbildning som stöd i alumnarbetet till exempel vid anordnande av evenemang.
  • Återkommande enkäter för före detta programstudenter inom kvalitetsramverket.
  • Kontakter och relationsskapande med alumner och vänner som vill bidra till och utveckla utbildningen. Till exempel i form av gästföreläsare, mentorer, uppdragsgivare för studentsamarbeten, exjobb med mera.
  • Informationsspridning i universitetets och Alumni & Vänners kommunikationskanaler.
  • Hjälp med utskick och logistik postalt och digitalt samt uppföljning av evenemang.
  • Informationsmaterial inför, under och efter evenemang

Internt alumnnätverk för medarbetare

För dig som är jobbar med eller är intresserad av alumnfrågor finns ett internt alumnnätverk på Malmö universitet. Om intresse finns anordnas det en årlig träff för erfarenhetsutbyte, information och nyheter där vi också presenterar aktuella tips och idéer från våra vänuniversitet. Kontakta oss om du vill vara med i nätverket, alumni@mau.se

Mer om alumnverksamheten

Vi har många goda exempel på tidigare anordnade aktiviteter och evenemang. På universitetets externa webbsidor kan du också hålla dig uppdaterad om vilka kommande evenemang och events som arrangeras och anmäla dig till Alumni & Vänners nyhetsbrev.

Alumni & Vänner

Alumni & Vänners nyhetsbrev