Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Plagiatkontroll - Urkund

Urkund är ett automatiserat system mot plagiering som används av de flesta högskolor och universitet. 

Samtliga lärare och examinatorer vid Malmö universitet har möjlighet att använda sig av plagiatkontrollsystemet Urkund för att underlätta för dig som examinator så att du själv slipper leta efter eventuella plagiat. Alla examensarbeten utförda vid Malmö universitet ska genomgå plagiatkontroll med detta verktyg, och övrig användning av systemet beslutas på respektive fakultet. 

Så fungerar Urkund

Urkund fungerar genom att det skrivna dokumentet automatiskt skannas och kontrolleras mot internetkällor (till exempel webbsidor och Wikipedia), förlagsmaterial (kurslitteratur) och tidigare studentmaterial (andra studenters uppsatser). Om ett dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna flaggar systemet för ett eventuellt plagiat. Läraren går sedan igenom Urkunds analys och bedömer om det rör sig om plagiat av källa eller inte. 

Lärare behöver en e-post

Du som är lärare får en e-postadress av Urkund dit dina studenter ska skicka sina arbeten för kontroll. För att undvika oönskad e-post (spam) bör adressen inte läggas ut på hemsidor.
Kontakta Urkunds support för att få tillgång till e-post 

Disciplinära åtgärder vid plagiat

De disciplinära följderna för studenter som ertappas med fusk kan bli allvarliga, antingen leder det till en varning eller avstängning. Ett konsekvent användande av Urkund gagnar därför studenten genom en preventiv effekt och genom att fånga upp eventuella missförstånd redan i ett tidigt skede. 

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter att det har skett. Beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. 

Både rektor och disciplinnämnden vid Malmö universitet får besluta om att varna en student. Beslut om att avstänga en student fattas av disciplinnämnden. En student har rätt att få rektors beslut om varning omprövat av disciplinnämnden. Disciplinnämndens beslut (varning eller avstängning) kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

För frågor kring disciplinära åtgärder, kontakta universitetets jurist Hans Jonsson.

Fördelarna med Urkund

Urkund har införts på Malmö universitet dels för att hjälpa till i en kvalitetssäkring av utbildningen, dels för att underlätta för lärarna i deras arbete genom automatisk plagiatkontroll men också för att bidra till att studenternas arbeten bedöms på samma villkor. Det finns fördelar med att använda Urkund både för lärare och för studenter. Några av fördelarna är att:

  • Kvalitetssäkring av utbildningen då fusk och plagiat upptäcks och inte släpps igenom.
  • Likabehandling av studenter då alla arbeten bedöms på samma villkor.
  • Skydd av tidigare studentarbeten så att de inte återanvänds på otillåtna sätt.
  • Studenternas upphovsrätt skyddas genom att inskickade dokument jämförs mot Urkunds databas över tidigare inskickade arbeten. 

Support hos Urkund

För support är du välkommen att kontakta Urkunds kundsupport. De svarar på alla frågor kring systemet. För att du ska undvika att belastas med eventuella supportfrågor från dina studenter är även de välkomna att höra av sig till kundsupporten.

Om du saknar användaruppgifter från Urkund kontaktar du deras kundtjänst.

Lathund
Manual till analys