Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärplattformen Canvas

Canvas är Malmö universitets lärplattform (LMS). I Canvas finns kursmaterial och där kan kursdeltagare och lärare kommunicera med varandra och utbyta dokument. Canvas började användas höstterminen 2018 parallellt med Itslearning, och är den enda lärplattformen från och med vårterminen 2019.  

Logga in i Canvas

Kurser i Canvas

Kurserna skapas automatiskt i Canvas baserat på informationen som finns i Ladok.  Kursansvarig och studieadministratör läggs till på kursen om den informationen finns i Kursinfo. Kontakta studieadministratör för att lägga till lärare eller ändra sådant som inte stämmer. Ansvarig lärare ser till att det blir tydligt för studenterna vilken plattform som ska användas. 

Instruktioner och hjälp 

Du använder din vanliga datoridentitet för att logga in. 

I Canvas hittar du instruktioner och demo av hur de olika delarna av plattformen fungerar, för att du ska kunna designa din kurs

På varje fakultet finns någon eller några stödpersoner, som du kan vända dig till om du behöver hjälp