Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ladok för medarbetare

Medarbetare med behörighet i Ladok loggar in med sitt dator-ID på:
www.start.ladok.se (endast personal/staff only)

Nya användare i Ladok

Är du ny användare i Ladok behöver du genomgå utbildning och skicka in en ansvarsförbindelse som du hittar under Blanketter för att få behörighet i Ladok. 

Utbildning i nya Ladok för lärare finns i form av kortare e-learning kurser och tester i CanvasLärare som har frågor kring funktionaliteten för attestering och resultatrapportering, ska i första hand vända sig till sin studieadministratör. 

Har du problem med inloggning och behörighet, kontakta ladok@mau.se.

Ladoksupport för medarbetare

Har du frågor eller problem rörande Ladok, är du välkommen att skicka dem till ladok@mau.se. Var så specifik och tydlig som möjligt i din förfrågan. Uppge alltid programkod/kurskod samt studentens namn och personnummer.

Extern förfrågan

Begäran om offentliga uppgifter. Var vänlig skicka förfrågan till ladok@mau.se.
Observera att uppgifter endast kan lämnas i pappersform, ej digitalt (SFS1993:1153, kapitel 2, 6§). Med hänvisning till marknadsföringslagen (SFS 2008:486,19§) lämnas ej e-postadresser ut för marknadsföringssyfte.  

Student eller tidigare student?

Vid frågor om dina studier ska du kontakta utbildningens studieadministratör. Om du har problem med ditt datorid, kontakta Helpdesken. Mer info finns på För dig som är student