Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pedagogiskt utvecklingsarbete på fakulteten

LS ledning tillsatte 2015 en arbetsgrupp för Academic literacy.
Utvecklingsarbete görs även på institutioner, i programråd och genom fakultetsgemensamma seminarier. Lärare från olika institutioner och utbildningar får möjlighet att diskutera frågor av gemensam karaktär som rör kvaliteten i fakultetens utbildningar.
Seminarierna utgår från Malmö högskolas Strategi 2020 och Strategiska satsningar på utbildning, forskning och samverkan.
Seminarierna utgår från ett studentaktivt och utmaningsbaserat lärande och har följande innehåll:

  • akademisk literacy och formativ bedömning
  • de nya mediernas möjligheter
  • bedömning och dokumentation
  • reflektionsportfolio
  • konstruktiv länkning
  • elevers språk- och kunskapsutveckling i ett mångfaldssamhälle

Filmer, presentationer och artiklar från tidigare seminarier publiceras här på sidan.

Akademisk literacy och formativ bedömning den 5 november 2014

 

 

Elevers språk- och kunskapsutveckling den 3 december 2014