Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Granskningar av våra utbildningar

Granskning av LärarutbildningenHär har vi samlat granskningar angående våra utbildningar. Vi vill försöka att ge en bild av hur omvärlden ser på vår verksamhet.

Från 2018

Hög kvalitet i forskarutbildningen i pedagogik.
Hög kvalitet i forskarutbildningen i historia. Båda forskarutbildningarna gavs omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet. 

Från 2017

Hög kvalitet i grundlärarprogrammet 4-6. Grundlärarprogrammet 4-6 får hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet

Från 2016

2016-04-06
Hög kvalitet i speciallärar- och specialpedagogexamen
Speciallärar- och specialpedagogprogrammen får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet. Det betyder att utbildningarna kommit till rätta med tidigare brister. 

2016-02-23
Hög kvalitet i idrottsvetenskap
Kandidat- och magisterexamen i idrottsvetenskap får omdömet hög kvalité av Universitetskanslersämbetet. Det betyder att utbildningarna kommit till rätta med tidigare brister.  

Från 2015

2015-06-10
Hög kvalitet i historia.
Kandidatexamen i historia får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet. Det betyder att utbildningen kommit till rätta med tidigare brister. 

Från 2014

2014-10-15
Idrottsvetenskap brister
Idrottsvetenskap på kandidat- och magisternivå får omdömet bristande kvalitet. Det visar Universitetskanslerämbetets senaste granskning.

2014-10-08
Magister i specialpedagogik får godkänt. Speciallärare och specialpedagog brister. 
Det visar Universitetskanslerämbetets granskning. Bristen när det gäller speciallärare handlar bland annat om att visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och arbeta med att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön. UKÄ menar även att det saknas kunskap om områdets vetenskapliga grund, när det gäller specialpedagogprogrammet.  

2014-10-01
Master i pedagogik och Studie- och yrkesvägledarprogrammet håller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslerämbetets granskning. Alla examensmålen bedöms hålla måttet.

2014-02-26
Ämnet historia kritiseras.
UKÄ menar att måluppfyllelsen brister när det gäller kunskap och förståelse för historieämnets vetenskapliga grund och metoder och koppling till tidigare forskning. Malmö högskola har ett år på sig att rätta till bristerna.