Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärande och samhälle

En ny modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete på LS sjösätts hösten 2018. Ett utbildningsnära kvalitetsarbete i enlighet med högskolans ramverk ska bygga på att lärare bedriver ett kollektivt arbete och har kontroll och inflytande över utvecklingsarbetet i den egna utbildningen. Kvalitetssäkringen ska bygga på tydlig ansvarsfördelning samt på uppföljningar och dialoger i enligt med högskolans ramverk. De interna kvalitetsprinciperna i Mau´s ramverk inbegriper studentinflytande och samverkan med externa partners.

Läs mer i  Beslut om modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete vid LS

 

Det finns också en Kvalexgrupp som har övergripande ansvar för kvalitetssäkring av fakultetens självständiga arbeten. Dokument om Kvalex

Kvalitetsarbete utgår från Målbild för LS 2017-03-31 , Strategiska prioriteringar på LS 2017-03-31 och Malmö universitets strategi.

UKÄ, Universitetskanslerämbetet, granskar regelbundet fakultetens utbildningar. Under perioden 2017-2019 utvärderades förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet vid Malmö universitet. Här finns en sammanfattning av UKÄ´s utvärdering.

Se även Granskningar av våra utbildningar.

Som en del av Sveriges högre utbildning bevakar vi även aktuella utredningar och svarar på remisser.