Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärande och samhälle

Ambitionen är att studenterna ska möta och ingå i en sammanhållen och överblickbar utbildning. Läs mer i  Riktlinjer för kvalitetsarbete och kvalitetssäkring i utbildningar vid Fakulteten för lärande och samhälle.

Studenternas delaktighet i genomförande, utvärdering och utveckling av utbildningen är avgörande för kvaliteten.

För varje utbildningsprogram finns ett programråd där universitetets lärare samarbetar med studenter och företrädare för skolor och idrottsorganisationer för att utveckla och stärka studenternas utbildningar.

Det finns också en Kvalexgrupp som har övergripande ansvar för kvalitetssäkring av fakultetens självständiga arbeten. Dokument om Kvalex

Kvalitetsarbete utgår från Målbild för LS 2017-03-31 , Strategiska prioriteringar på LS 2017-03-31 och Malmö universitets strategi.

UKÄ, Universitetskanslerämbetet, granskar regelbundet fakultetens utbildningar. Se Granskningar av våra utbildningar.

Som en del av Sveriges högre utbildning bevakar vi även aktuella utredningar och svarar på remisser.