Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrdokument utbildningskvalitet

Som stöd för kvalitetsarbetet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns följande styrdokument beslutade av rektor.

Policydokument och riktlinjer

Anvisningar och beslut