Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärarguiden - att introducera studenter till högre studier

Männiksor i rörelse på Niagara

Vad är det som gör högre utbildning till högre utbildning? Vad skiljer högre studier från tidigare skolgång? Det är det vi lärare ska förmedla när vi möter nya studenter. Hur gör vi det?

Självklart finns det ett otal sätt, men det centrala är att vi gör det så att våra studenter förstår vad som krävs och förväntas av dem. Uppdraget är att få studenterna att förstå de akademiska ”spelreglerna”. På så sätt blir de mer självgående och vår roll kan då bli mer av akademisk och professionell förebild. Genom att förmedla detta finns det mycket att vinna både för oss lärare och för våra studenter. Samspelet mellan oss blir ett utbyte – där innehållet i våra discipliner och program kommer i fokus, samtidigt som vi gemensamt tränar och diskuterar det akademiska hantverket. Vår lärarroll blir inledningsvis introduktörens. Det kan beskrivas som en balansakt där ämnesinnehållet ska förmedlas tillsammans med regler för examination, arbetssätt med digitala stödsystem, och mycket annat. Ambitionen är att snabbt skapa en förståelse hos studenterna så att de självständigt ska kunna använda de stödresurser som finns. Samtidigt vill vi lärare att de ska förstå varför och hur man läser, skriver och talar i akademiska rum. Oavsett hur du och dina kollegor väljer att lösa denna balansakt krävs att ni både ska formulera och kommunicera vad som karakteriserar er specifika ämnes- eller professionskompetens och klargöra mer generella akademiska färdigheter.

För att underlätta arbetet med att introducera nya studenter till högre utbildning har Lärarguiden tagits fram. Guiden tar sin utgångspunkt i vad studenter vid Malmö universitet har sagt att de behöver och förväntar sig av en bra introduktion, kompletterat med lärares erfarenheter av vad som behövs. Guiden innehåller allt från aktuella styrdokument, färdigt informations- och stödmaterial till länkar med praktiska exempel och filmer. Använd det som passar er. Guiden finns även tillgänglig på engelska under Staff sidorna .

Skriftlig information riktad direkt till nya studenter finns under Ny student.

Lärarguiden är uppdelad i tre sektioner:

Första kurs-/programtillfället

Utbildningens första veckor

Examinationer

Utskriftsvänlig kortversion av Lärarguiden