Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hantera examensarbeten digitalt

Malmö universitet hanterar examensarbeten digitalt.

 

För dig som är kursansvarig innebär det:

  • att du har ansvar för att studenterna vid kursstart får information om att universitetet har digital hantering av examensarbeten och hänvisa dem till mah.se/digitalaexamensarbeten där det framgår vad studenten själv måste göra. Studenten ska bland annat själv lägga in några obligatoriska uppgifter i MUEP (Malmö University Electronic Publishing) – som titel, utbildning och om studenten vill att uppsatsen ska publiceras offentligt eller ej. Dessa uppgifter är nödvändiga för vidare digital hantering av examensarbetet. Instruktioner för publicering och lagring i MUEP finns tillgängliga på bibliotekets hemsida.
  • om ett examensarbete innehåller gestaltande delar ska du som kursansvarig i god tid före examinationen diskutera dokumentationen av dessa delar med universitetets arkivarie och informera studenten och examinator om dokumentationssätt.

För dig som är examinator innebär det:

  • att du har ansvar för att examensarbetet har genomgått plagiatkontroll i Urkund med godkänt resultat.
  • vid betygssättningen distribuerar du slutlig version med betyg och examinationsdatum till berörd studieadministratör för inläggning av betyget i Ladok samt publicering och arkivering, enligt rutiner som bestäms av fakulteten
  • att du skickar dokumentation av eventuell gestaltande del till berörd studieadministratör.

För dig som är studieadministratör innebär det:

  • att du lägger in godkänt examensarbete i MUEP för publicering och ansvarar för att kontrollera att alla obligatoriska uppgifter är korrekt ifyllda.
  • att du skickar dokumentation av eventuell gestaltande del till universitetets arkivarie.
  • att du lägger in betyg i Ladok.

Examensarbetet publiceras därefter i MUEP och hämtas från MUEP för arkivering i universitetets e-arkiv. Eventuella gestaltande delar arkiveras enligt överenskommelse.

På Lärande och samhälle gäller att studenter i ämneslärarexamen samt grundlärarexamen med inriktningarna förskoleklass och årskurserna 1-3 respektive årskurserna 4-6 skriver ett självständigt arbete i fördjupningsämnet (SAG) på 15 högskolepoäng. Detta arbete ska arkiveras i MUEP, men inte publiceras.