Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Säkerhet vid resor

När du ska resa utomlands i tjänsten är det viktigt att du tar reda på eventuella risker på ditt resmål och håller dig uppdaterad om vad som händer under din vistelse.

Universitetet följer UD:s rekommendationer

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till hela eller delar av ett land när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Vid tjänsteresor utomlands ska rekommendationer eller avrådan från UD följas. Alla undantag måste godkännas av rektor.

Här hittar du UD:s aktuella reserekommendationer

För att hålla dig uppdaterad om säkerhetsläget på ditt resmål kan du använda UD:s app Resklar, som finns att ladda ner till din smartphone i App Store eller Google Play.

Kammarkollegiet har även tagit fram samling goda råd inför utlandsresor i tjänsten