Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hot och våld

Malmö universitet ska uppfattas som en positiv och trygg miljö där hot- och våldssituationer inte får förekomma. Hot och våld ska alltid tas på allvar och vi arbetar förebyggande för att minska risken för incidenter, bland annat genom att kartlägga riskmiljöer.

Här hittar du hela riktlinjen

Checklista för hot- eller våldsincident

Alla incidenter där hot eller våld har förekommit ska anmälas till närmaste chef och till polisen. Universitetet följer upp och utreder händelsen för att se om man kan förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Formulär för internanmälan om hot- eller våldsincident

Så här hanterar du hot

Personer i ledning, styrelse, områdeschefer samt övriga i ledande funktion utgör en särskild riskgrupp. Checklista för konkreta hot mot ledningspersonal.

När ett hot kommer in på telefon är det bra om du snarast möjligt skriver ner det du minns från samtalet. Ta hjälp av checklistan för telefonhot.

Ett särskilt riskområde är kontanthantering. Gå igenom checklistan för kontanthantering om din verksamhet ska hantera kontanter.

Ska du vittna i en rättsprocess?

­­­­Om du ska vittna i en brottmålsrättegång kan du få hjälp av ett vittnesstöd när du kommer till domstolen. Ett vittnesstöd är en person som arbetar ideellt med att ge mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegången.

Kontakta domstolen där rättegången ska hållas för att få kontakt med ett vittnesstöd.

Hos Brottsoffermyndigheten kan du läsa mer om vad vittnesstöd innebär och även få annan information som förbereder dig för rättegången. 

Här kan du läsa mer om vad som förväntas av dig som vittne.