Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Brandskydd och utrymning

Det är viktigt att du känner till utrymningsvägen i den byggnad där du arbetar eller befinner dig tillfälligt. På varje våningsplan finns en utrymningskarta. Hissarna får aldrig användas vid utrymning. För personer med funktionsnedsättning finns särskilda utrymningsplatser. Ta även reda på var larmknappar och släckredskap finns på din arbetsplats.

Här hittar du alla utrymningsplatser för de olika byggnaderna.

Lär dig checklistan för hur man agerar vid en brand.

Övningar

Två gånger per år genomförs utrymningsövningar, för att alla ska känna till hur man ska agera vid en utrymning och för att man ska kunna upptäcka om något inte fungerar i utrymningsplanen. Vid utrymning är särskilt utsedda utrymningsledare behjälpliga och ser till att alla kommer ut.

Du kan förebygga

Alla medarbetare kan hjälpa till att förebygga bränder, bland annat genom att se till att utrymningsvägar inte är blockerade, att dörrar till brandceller inte är uppställda och att det inte finns stora mängder brännbart material i öppna miljöer.

Här hittar du fler tips på hur du kan förebygga.