Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bevakning

Malmö universitets bevakningsleverantör är Securitas. De ska förebygga, kontrollera, upptäcka och åtgärda eventuella fel och skador inom universitetet. Detta gör de bland annat genom kontrollronder i våra byggnader och områden.

Om du vistas i universitetets lokaler utanför ordinarie kontorstid måste du alltid ha med dig ditt multikort så att du kan visa det för en väktare. Om du har ett multikort utan bild måste du dessutom ha en annan fotolegitimation med dig.

Ring Securitas när något händer

Securitas har personal i tjänst dygnet runt och resurser att hjälpa till vid och efter händelser som kräver externa insatser. Om något händer kan du därför alltid kontakta dem på telefonnummer 040-665 80 80. De kan även larma vidare till universitetets krisledning vid behov.