Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

När det oväntade händer

Vid akuta händelser, ring 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis. Avsluta inte samtalet innan du har fått instruktioner om det.

Vid andra incidenter inom universitetets område, kontakta bevakningsleverantören på säkerhetsnumret 040-665 80 80. De ansvarar för att larma vidare till universitetets krisledning vid behov.

För att anmäla ett brott till polisen i ärenden som inte är akuta använder du telefonnumret 114 14.

Informera sedan din chef om vad som har inträffat och vilka kontakter du har tagit.

Fyll alltid i en incidentrapport, som hjälper universitetet att se till att liknande händelser inte inträffar igen.

Krisstöd med Previa för psykosociala insatser 

Malmö universitet är ansluten till Previas Krisstöd ”K24” som är tillgängligt 24 timmar om dygnet. K24 kompletterar företagets egen krisorganisation och är specialiserad på chefshandledning och bedömning via telefon under det akuta förloppet samt anpassad uppföljning för direkt- och indirekt drabbade.

Utifrån gemensam bedömning och överenskommelse kan vidare psykosociala insatser planeras för behövande.

Universitetets kris- och beredskapsplan

I krissituationer är det av stor betydelse att Malmö universitet har beredskap och en fungerande organisation för att kunna hantera större, oväntade händelser. Kris- och beredskapsplanen syftar till att stötta de funktioner vid Malmö universitet som sätts in vid en kritisk händelse. Den ska användas som en minneslista så att viktiga punkter inte glöms bort eller faller mellan stolarna.

Malmö universitets kris- och beredskapsplan

Krisledningsgruppen och andra nyckelpersoner har tillgång till bilagor, som till exempel checklistor och kontaktuppgifter, i Box.

Säkerhetspolicy och handlingsplan

Universitetets säkerhetspolicy och tillhörande handlingsplan beskriver hur säkerhetsarbetet ska bedrivas.

Informations- och it-säkerhet

Handboken och reglerna för informations- och it-säkerhet samlar vad som gäller för all verksamhet vid universitetet i frågor avseende säker hantering av universitetets informationstillgångar och IT-system.

Läs mer om informations- och it-säkerhet