Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Resa i tjänsten

En tjänsteresa är en resa som du måste göra på grund av arbete utanför den vanliga verksamhetsorten, minst 50 kilometer från både din ordinarie arbetsplats och bostad. Även resor som görs av tillfälligt anlitade gästföreläsare räknas som tjänsteresor.

Vid tjänsteresa är du försäkrad via Kammarkollegiet. När du åker utomlands behöver du ha med dig ett resekort. Läs mer om utlandsresor

Boka alltid genom vår resebyrå

Om du ska övernatta på hotell eller resa med tåg, flyg eller färja ska du boka din resa genom XLNT, den resebyrå som universitetet har avtal med. Medarbetare som gör egna utlägg för hotellvistelser eller resor med tåg eller flyg som hade kunnat bokas genom XLNT kommer enbart få ersättning i undantagsfall. Resebyrån kan även boka flygbuss och anslutningstaxi. Läs mer om hur du bokar resa

Välj lämpligaste färdsätt utifrån resepolicyn

Du väljer det lämpligaste färdsättet med hänsyn tagen till biljettkostnad, restid, arbetstid, boendekostnad och traktamente och bokar själv resan med hjälp av resebyrån. Välj i den mån det går miljöanpassat resande. Om du har funderingar kring vilket färdsätt som är lämpligast kan du prata med din resegranskare.

Transport till och från flygplatsen ska i första hand göras med flygbuss eller tåg. Privat bil eller taxi får användas när det inte är möjligt eller lämpligt att resa med kollektivtrafik. Samåk om det är möjligt.

Om du vill förlänga vistelsen av privata skäl betalar universitetet hemresan om det inte innebär att den är dyrare. Motsvarande gäller om du i stället väljer att åka tidigare till ditt resmål.

Här hittar du hela resepolicyn

När du kommer tillbaka

När du har gjort en tjänsteresa ska du fylla i en reseräkning i Primula, för att få traktamente och andra ersättningar utbetalda. Här hittar du mer information om hur man gör. Du hittar också information om hur du betalar dina fakturor som har med resor att göra.

Lokalresor med kollektivtrafik och taxi

För taxiresor som inte är anslutningsresor har inte universitet något avtal avseende i nuläget. För resor med kollektivtrafik använder du antingen avdelningens Jojo-kort eller gör eget kontantutlägg. Här kan du läsa mer om vad som gäller för lokalresor