Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Frågor och svar om undervisningslokaler

Hur får jag tillträde till lokalen?

Ditt multikort med personlig kod används för inpassering, både i lärosalen och i byggnaden utanför ordinarie öppethållande.

Vilka tider är byggnaderna öppna?

Normalt sett är byggnaderna öppna för alla på vardagar kl. 07.30–16.30 (fredagar kl. 16:00). Under tider ett hus är stängt kan personal och studenter använda multikort med personlig kod för inpassering.

Vilken utrustning finns i lokalerna?

Samtliga utbildningslokaler med undantag för seminarierum (rum för cirka 20 eller färre närvarande) har en gemensam lägsta standard med filmduk och whiteboardtavla samt fast kanon eller enkel tillgång till sådan. Pennor för whiteboard tas med av var och en.

Får man flytta möblerna om det behövs?

Ja, men om du flyttar möbler inom eller mellan lokaler måste du själv återställa inredningen efteråt, eftersom nästa person måste kunna räkna med att utrustningen och antalet platser stämmer. I utbildningslokalerna finns det en plan över hur lokalen normalt ska vara möblerad.

Vad gör jag om tekniken inte fungerar?

I alla utbildningslokaler finns anvisningar om vart man kan vända sig om tekniken eller något annat inte fungerar, både för akut hjälp och för att anmäla fel och brister i efterhand.

Vad gäller för mat och dryck i lokalerna?

Det är inte tillåtet att äta eller dricka ur öppna muggar i utbildningslokalerna. Inget skräp får lämnas kvar i lokalen, utan måste kastas i återvinningskärl som finns i eller nära utbildningslokalerna.

Hur hittar jag information om de olika lokalerna?

I lokalbokningssystemet Kronox finns grundfakta om alla de gemensamma utbildningslokalerna.