Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Boka undervisningslokaler

Innehåll på sidan

Lokalbokning för enstaka tillfällen
Schemaläggning terminsvis
Lokalbokning för annat än undervisning
Hitta ditt schema i Kronox-appen

Lokalbokning för enstaka tillfällen

För att boka undervisningslokaler kontaktar du den centrala lokalbokningen, lokalbokning@mau.se. Du hittar dina bokningar i Kronox, där ditt och studenternas schema genereras.

Ange följande vid lokalbokning:

 • Datum och tid. Lokaler kan bokas för fritt antal timmar, alltid med start kvart över hel timme och slut på hel timme.
 • Namn/var du jobbar/dator-id
 • Vilket hus du önskar boka i
 • Antal platser som behövs i lokalen
 • Vad lokalen ska användas till, inklusive krav på teknisk utrustning
 • Fullständig kurskod eller betalande konto där bokningen ska debiteras (t ex LS-BUS-grundutbildning)

Schemaläggning terminsvis

En mer flexibel schemaläggning och ett tydligare stöd till kursansvariga har införts. Här kan du läsa mer om detta

Aktuell schemaläggningsperiod ( Vårterminen 2020)

 • Sista dag att skicka in schemaunderlag: 25 oktober
 • Veckorna 44-48 (28/10-29/11) läggs schemat av lokalbokningen.
 • Veckorna 49-50 (2- 13/12) är remisstid, då lärarna har möjlighet att kontrollera och korrigera sitt schema i Kronox.
 • I vecka 51 blir schemat sedan tillgängligt för studenterna.

Schemaunderlag som skickas in efter sista datum kommer att omhändertas löpande.

Så kan du lämna in schemaunderlag

Schemaunderlag i Excel

Du kan även som tidigare använda ett schemaunderlag i Excel med inlagda datum och markerade helgdagar för varje termin. 

Schemaunderlag för vårterminen 2020

Underlaget skickas med e-post till lokalbokning@mau.se

 • Skriv fullständig kurssträng (till exempel FO203A-20151-L6928 kurs-termin-antagningskod) i mejlets ämnesrad.
 • Antal studenter
 • Vilket hus du önskar boka i (uppge gärna både första- och andrahandsval)
 • Om du vill att lokalbokningen hittar en annan tid eller dag ifall lokal saknas på önskad tid, eller om du hellre vill föreslå en ny tid själv.

Eget beställningsunderlag

Om du inte själv behöver lägga ett detaljerat schema kan du skicka ett underlag med ramarna, så bokar schemaläggaren in tillfällen åt dig. Följ i övrigt instruktionen för schemaunderlag i Excel. 

Exempel på beställning: ”Tio föreläsningar om vardera två timmar inom fem veckor med start vecka 38, samt två labbar efter varje föreläsning om vardera två timmar. Inte på tisdagar eller fredag eftermiddag.”

Kopiera förra kurstillfället

Om du vill kopiera förra kurstillfället mejlar du till lokalbokning@mau.se med kurskod så får du ett schema i Kronox där du själv kan ändra momenttexter och signatur.

Särskilda behov
Om det finns specifika behov eller omständigheter som schemaläggarna bör ta hänsyn till, är det viktigt att meddela detta till centrala lokalbokningen. Till exempel kan det handla om tillgänglighet för studenter och personal.

Schemaläggning av tentamina

Observera att du inte längre bokar lokaler för tentamina i schemaunderlaget. Här hittar du mer information.

Lokalbokning för annat än undervisning

Lokalbokningen hanterar inte bokningar av mötesrum och inte heller för evenemang som inte är undervisningsrelaterade. Kontakta konferensservice för hjälp med konferenser och evenemang.

Här hittar du information om mötesrum som går att boka i Outlook.

Här hittar du information om schemaläggning av tentamina

Så prioriteras lokalbokningarna

Universitetets lokaler kan bokas enligt följande prioritering:

 1. Universitetets egen utbildnings- och forskningsverksamhet
 2. Konferenser med universitetet som arrangör
 3. Universitetets studentkår och personalorganisationerna för studentfacklig/facklig verksamhet.  

Hitta ditt schema i Kronox-appen

Det finns en gratis app för schema som fungerar både i Iphone och Android, på både svenska och engelska. Du kan söka och spara ditt schema, utifrån kurs, program, lokaler, signatur eller hjälpmedel. Här hittar du Kronox i App Store eller Google Play.