Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Våra tjänster

Om du väljer att anlita Konferensservice får du tillgång till specialkompetens så att genomförandet och samordningen kring ditt event blir det bästa. 

Nedan ser du en översikt på de tjänster vi kan bistå med.

Basservice är de tjänster som täcks av OH och således är kostnadsfria. Tilläggstjänster debiteras utan omkostnadspåslag efter respektive leverantörs ordinarie prislista och ska kunna offereras på förhand.

 Basservice

 • Planering – vi är delaktiga i planeringen av konferensen. Du får information och hjälp att strukturera logistiken kring eventet (lokalbokning, möblering, skyltning och lokalvård), teknik, säkerhetsfrågor, informationsfrågor, behov av väktare, tillträde till lokalerna samt eventuellt behov av tilläggstjänster. Vi informerar även om vad kommun och region kan hjälpa till med. Tänk på att ju tidigare vi kommer in i planeringsprocessen desto större nytta kan vi göra.
 • On-site -  vi är på plats under genomförandet av eventet med värdinna och tekniker. Vi tar emot deltagarna/gästerna (registrering enligt överenskommelse), startar upp tekniken, tar hand om frågor, bistår med hänvisningar och information, tidschema, transport etc.
 • Efterarbete – tar fram underlag för fakturering, enkäter, återställer lokalerna (lokalvård blir utförd vid behov och debiteras om det är utöver ordinarie), budar material och returgods etc.

 

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster debiteras utan omkostnadspåslag. Kontakta oss för en offert.

Vi har ett brett och etablerat kontaktnät och kan hjälpa till om du har behov av följande tjänster. Vi samarbetar med Malmö Convention Bureau, Visit Malmö, leverantörer och andra konferensanläggningar i regionen.

 • Extra personal - Konferensservice hyra in extra personal vid behov. Detta kan vara behov av flera värdar eller för bemanning vid registrering, garderob m.m
 • Teknik - vid bokning via Konferensservice ingår uppstartshjälp av AV-tekniker. Vill ni ha tekniker på plats under eventet, AV eller IT bokas det som tillägg och debiteras per timme.
 • Deltagarhantering - anmälningsformulär, websida, namnskyltar, registrering m.m. som hanteras antingen av oss på Konferensservice och/eller via offert från extern leverantör.
 • Hyra utrustning - möbler, garderober, teknik etc.
 • Hotellbokning - Konferensservice kan ta hand om ett mindre antal bokningar för t ex föreläsare. För deltagarna erbjuder vi s.k blockbokning och bokningskod där deltagaren själv hanterar sin bokning. 
 • Restauranger/cateringleverantörer. Konferensservice samordnar kontakt med restauratör. Fakturering av all förtäring går direkt från restauratör till beställare av konferensen. 
 • Special teknik (film, ljud, ljus, streaming)
 • Sociala arrangemang - vi har god kännedom om regionen och kan tipsa och boka utflyktsmål, middag, mottagning, underhållning m.m
 • Florister, blomsterleverantör -  detta kan vara som utsmyckning i lokalen eller gåvobuketter
 • Konferens/kongressbyrå - vi samarbetar med andra anläggningar i regionen
 • Fotografer
 • Underhållning,musik eller annat
 • Eventbyråer