Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Välkommen till konferensservice

Konferensservice är en del av Facility Service och är ett verksamhetsstöd för dig som planerar att arrangera en konferens, ett event eller en kongress. Tillsammans med dig arbetar vi för att Malmö universitet ska vara en attraktiv mötesplats för universitetets anställda och våra gäster. Genom att anlita oss på Konferensservice får du tillgång till våra resurser och råd och stöd från erfaren och kompetent personal. 

Vi samarbetar med Malmö Stad, Malmö Convention Bureau, Visit Malmö och andra arrangörer och anläggningar. Vi har ett brett kontaktnät och kunskap om kostnader, avtal m.m.

Ett välplanerat möte, en kongress eller konferens är en viktig del av varumärkesbyggandet för din institution och för hela universitetet. Att vara värd medför erkännande, kontakter och sätter fokus på ditt område. Mer information om "Varumärkesbyggande" kommer till hösten 2017.

Vad gäller - vem får boka

  • Universitetets lokaler kan bokas för event och konferenser som har anknytning till universitetets verksamhet och som arrangeras av universitetet. För extern part som vill boka krävs att man är samarbetspartner och har en tydlig anknytning till lärosätet. 
  • Bokar du lokal till annat syfte än lärarledd undervisning såsom event och konferens och deltagarantalet överstiger 50 personer ska FS Konferensservice alltid informeras. Därefter väljer du själv om du vill ta hjälp av vår service och våra tjänster. Informationen/bokning ska vara oss tillhanda senast 15 dagar innan eventdatum.
  • Konferensservice erbjuder ett basservice utbud där kostnader täcks av OH och är sk kostnadsfria. Utöver detta finns det ett utbud av Tilläggstjänster där de faktiska kostnaderna debiteras beställaren. Se hela vårt utbud under fliken "Tjänstekatalog".
  • Konferensservice kan också hjälpa dig om du ska konferera utanför våra egna lokaler. Vi kan ge råd och tips på anläggningar/lokaler och har ett väl inarbetat kontaktnät med andra arrangörer och hotell.
  • Mat & dryck - all förtäring i samband med event/konferens beställer du själv hos restauratörerna i våra byggnader. Catering (med catering avses mötesfika etc som intas på annan plats än restaurang och ej innehåller alkohol) beställer du enligt de direktiv som gäller. Läs mer om detta här "Restaurang och catering".
  • Regler och säkerhet - för att våra event ska bli de bästa för våra medarbetare och deras gäster måste vi beakta de regler och säkerhetsföreskrifter som gäller på Malmö högskola.  På fliken "Regler och säkerhet" kan du läsa några av dem i korthet.

Kuriosa - skillnad mellan konferens och kongress.

Kongress - roterar regelbundet mellan olika städer vilket innebär att städer kan konkurrera om värdskapet. Mötet "ägs" av en organisation som vårdar och utvecklar kongressens koncept och traditioner. Deltagarna anmäler sig individuellt och de har ofta flera parallella aktiviteter att välja mellan. Deltagaren betalar för sitt deltagande, sitt boende och sina resor. Kongressens program/tema bestäms ofta av den ägande organisationen men det är deltagarna som fyller den med innehåll och ibland kan flera hundra föredrag behöva värderas och schemaläggas inför en kongress.

Konferens - en konferens är ett möte som genomförs en gång. Det är arrangören som bjuder in och bestämmer mål, syfte och agenda samt står för alla kostnader.