Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lokalfrågor

Byggnadsavdelningen ansvarar för universitetets lokaler och att verksamheten har ändamålsenliga lokaler.

Avdelningen är också universitets expertfunktion när det gäller regionala planeringsfrågor, nyproduktion och ombyggnadsprojekt.

Dessutom ansvarar avdelningen för service knuten till den dagliga lokalanvändningen som säkerhet, underhåll och reparationer, restauranger, posthantering m.m.

Felanmälan och beställningar

I systemet DeDu kan du anmäla allt som rör lokaler och beställningar till lokaler, främst vid fel och brister i lokalerna. Det kan till exempel vara en trasig lampa, problem med ventilation eller värme, eller dörrar som har hängt sig.

Det går också bra att beställa fika till ett möte exempelvis. Beställningen går till receptionen som använder någon av våra upphandlade restauratörer.

Felanmälan och beställningar