Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Webbredaktörshandbok

Denna webbredaktörhandbok vänder sig till dig som är redaktör på Malmö universitets webbplats. Den förutsätter att du har gått Malmö universitets grundkurs i vårt publiceringsverktyg EpiServer. 

Inför planeringen av en större webbinsats i samband med exempelvis ett projekt eller om du behöver stöd i ditt arbete med nyskapande av ett flertal sidor i strukturen rekommenderar vi dig att ta kontakt med kommunikationsavdelningen via kommunikation@mau.se. 

Inloggning till Episerver

Du loggar in med din datoridentitet på Episerver via www.mah.se/system/edit  

Innan du publicerar

Det finns en del saker som är bra att tänka på innan du publicerar på vår webbplats. Det finns riktlinjer och grundprinciper vi måste följa för att möta tillgänglighetskraven, vilket du som redaktör måste vara medveten om.

Här hittar du tips för ditt redaktörsskap och får stöd i bland annat hur du kan planera ditt innehåll och skriva för webben

För ditt redaktörsarbete

Här hittar du en övergripande guide för ditt redaktörskap. Hur du skapar och underhåller de vanligaste sidtyperna i Episerver

Checklista för tillgänglighet

Följer du denna checklista med tips och grundprinciper så har du i stor utsträckning mött de tillgänglighetskrav som högskolans webbplats behöver leva upp till

Skapa och använda formulär

Vi rekommenderar att använda Microsoft Forms för formulärhantering. Här får du hjälp med hur det verktyget används.

Fördjupa ditt redaktörsarbete

Här får du stöd och hjälp med att skapa formulär, skapa kalenderhändelser eller arbeta med olika typer av puffar