Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förändring av Malmö universitets webbplats

Malmö universitets webbplats ska uppdateras och moderniseras för att bättre svara upp mot olika behov hos besökarna. Detta arbete är tidskrävande och komplext och kommer att pågå under ett par år. Lärosätet ska också se över och förändra webbredaktörsorganisation och dess arbetssätt för att ytterligare säkra kvaliteten på innehållet och informationen på webbplatsen.

Bakgrund

Under 2016 genomfördes en förstudie inför aktuell förändring av webbplatsen. I studien deltog en arbetsgrupp med representanter från högskolans olika fakulteter och administrativa avdelningar.
Undersökningen visade bland annat att:

 • nuvarande webbverktyg (CMS) bygger på åldrad teknik och behöver bytas ut/uppgraderas,
 • innehållet speglar inte besökarnas behov,
 • det brister när det gäller vad webbredaktörernas arbetstid läggs på,
 • innehållets kvalitet är bristfällig på många sidor (informationen är föråldrad, felaktig eller ostrukturerad).

Den senaste uppgraderingen av webbplatsens bakomliggande verktyg (CMS) genomfördes 2009.

Mål för Malmö universitets webbplats

Webbplatsen ska:

 • vara uppbyggd efter de flesta besökarnas behov snarare än efter hur lärosätets organisation ser ut
 • följa de tillgänglighetsriktlinjer som bestäms av webbdirektivet,
 • stödja lärosätets profil,
 • fungera väl i alla enheter och webbläsare.

Övergripande tidsplan

2016

Förstudie inför förändring av Malmö högskolas webbplats och sammanställning av målbild för förändring av lärosätets webbplats.

2017

Mars

Rektor Kerstin Tham fattar ett antal beslut som rör Malmö högskolas webbplats.

April-juni

Upphandling av leverantör för nytt webbverktyg (CMS).

Augusti till januari

Arbete med design och utveckling av pilotversion av mau.se. I mitten av december lanseras en pilotversion av mau.se. Pilotversionen består av startsida på svenska och engelska och ett begränsat antal undersidor, se pilot.mau.se

2018

Februari

Start av publicering av övergripande information om universitetet, organisationen och utbildning på mau.se. Detta kommer att pågå under hela 2018.

Mars – april

Pilotversion av studentinformation publiceras på nya webbplatsen.

Maj – juni

Sökfunktionen på webbplatsen byts ut.

Juni – september

Nuvarande information om lärosätets utbildningar på edu.mah.se integreras – program- och kursinformation flyttas över till mau.se.

November-december

Medarbetarsidorna flyttas över till nya webben.

December

Överflyttning av bibliotekets sidor påbörjas.

2019

 • Under året flyttas övrig information på mah.se till mau.se – mah.se stängs ned i december. 
 • Löpande omarbetning och överflyttning av material från mah.se till mau.se. 
 • I och med att det nya webbverktyget introduceras utbildas och förbättras webbredaktörsorganisationen.

Frågor och svar om förändringarna av webben