Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya mau.se - Malmö universitets kommande webbplats

Vår nya webbplats ska möta målgruppernas behov, det ska till exempel vara lätt att hitta information om våra utbildningar, pågående forskning och kontaktvägar, och även fungera bra med den senaste tekniken, på mobilen till exempel.

Nya mau.se kommer att lanseras stegvis under 2018 och 2019.I december lanserades en pilot-sajt som ger en bra uppfattning av hur nya mau.se kommer att se ut.

Besök gärna pilot.mau.se för att få en känsla för den nya sajtens utformning.Det finns flera saker som den nya webbplatsen ska göra. Här följer några exempel:

 • Möta målgruppernas behov
  Målgrupperna för vår externa webbplats är i första hand studenter, presumtiva studenter och forskare. Utifrån en behovsundersökning (2016) vet vi vilka som är de viktigaste behoven för våra målgrupper. Dessa behov ska vara ledande för hur vi utformar mau.se och vilken sorts information vi ska publicera där.

 • Synliggöra vår forskning
  Ett prioriterat delprojekt är också att synliggöra Malmö universitets forskning på vår webbplats.

 • Förbättra sökfunktionen
  Att söka på nätet och att söka på en specifik webbplats är numera betydligt vanligare än att leta runt på en webbplats. Därför ska en ny sökfunktion implementeras.

 • Anpassad för mobilanvändande
  Det blir allt vanligare att man använder smart telefon eller surfplatta för att surfa på nätet. Därför kommer nya mau.se att vara anpassad för både mobil och dator. Det kallas att ha en responsiv webbplats.

 • Ny organisation för informationsansvar och redaktörskap 
  För att hålla hög kvalitet på webbplatsen, till exempel genom att bara ha aktuell, korrekt och relevant information på sajten, kommer projektet att ta fram en ny förvaltnings- och redaktörsorganisation. Denna kommer att se annorlunda ut än dagens arbetsorganisation på den nuvarande webbplatsen mah.se.

 • Uppgraderat webbpubliceringssystem
  Episerver, vårt nuvarande webbpubliceringssystem (CMS) är föråldrat och kommer att uppgraderas till den senaste versionen. I och med den här uppgraderingen går vi från version 6 till version 11. De som jobbar som webbredaktörer och webbpublicerare kommer att märka stor skillnad, eftersom de nyare versionerna av Episerver fungerar på väldigt annorlunda sätt än version 6.

Så här arbetar vi i projektet

Nya mau.se tas fram i projektform. Projektet styrs av en styrgrupp där universitetslektor och dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle, Andreas Jacobsson, är ordförande. En projektgrupp, som består av medarbetare på kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen, driver projektet. Projektledare är David Hesslefors från kommunikationsavdelningen.

Att ta fram en välfungerande webbplats för ett lärosäte är ett stort arbete. Därför är projektet uppdelat i flera delprojekt som alla tillsammans ska leda till att Malmö universitet får en ny, modern och behovsanpassad webbplats

En första version av den nya webbplatsen ska, enligt plan, lanseras i slutet på september 2018. Denna första version kommer att vara en utbyggd variant av pilot-sajten. De stora innehållsområdena, till exempel student, utbildning, forskning, bibliotek, samverkan och medarbetare, kommer att byggas ut i sin helhet och lanseras vid olika tillfällen löpande under resten av 2018 och även under första halvåret 2019.

Detta innebär att vi under en övergångsperiod kommer att behöva leva med både den nya webbplatsen (mau.se) och med den gamla (mah.se).

Hur involveras andra?

Medarbetare som ansvarar för innehåll på olika områden kommer att involveras i arbetet, när det gäller innehåll, struktur och funktionalitet för den nya webbplatsen. Allt innehåll kommer att behöva bearbetas för den nya webbplatsen, men ingenting kommer att göras om, tas bort eller flyttas över utan att en ansvarig involveras i arbetet.

Under resten av våren kommer medlemmar ur den nya webbplatsens styr- och projektgrupp att gästa ledningsgrupper och andra grupperingar för att informera om projektet och diskutera hur samarbetet ska gå till. För att få bättre kvalitet på webbens innehåll behöver vår organisation ha färre men mer dedikerade redaktörer, som får mer stöd, webbkunskap och sammanhang. Då kommer vi att förtydliga hur vi menar att ansvar och resurser behöver fördelas för att vi ska kunna få hög kvalitet på vår nya webbplats samt komma överens om en tidplan för respektive delprojekt (innehållsområde).

Själva utvecklingsarbetet kommer att komma igång på riktigt efter sommaren 2018. Då kommer vi att löpande lansera de olika delarna av den nya webbplatsen. Samtidigt kommer då motsvarande delar på mah.se att stängas ner.