Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya mau.se - Malmö universitets nya webbplats

Den 16 oktober lanseras första delen av nya mau.se. Det är första steget i att byta ut mah.se mot den mer moderna mau.se. Efter denna lansering kommer snart fler delar att utvecklas och lanseras. Det handlar bland annat om bibliotekets sidor, ny studentsajt, nya medarbetarsidor och nya sidor för fakulteter och institutioner. Planen är att vi ska ha lämnat den gamla webben (mah.se) i sin helhet efter sommaren 2019.

Ny redaktörsorganisation

För att arbeta bättre med kvaliteten på innehållet på mau.se har en ny redaktörsorganisation definierats.

Läs mer om redaktörsorganisationen

Så här arbetar vi i projektet

Nya mau.se tas fram i projektform. Projektet styrs av en styrgrupp där universitetslektor och dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle, Andreas Jacobsson, är ordförande. En projektgrupp, som består av medarbetare på kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen, driver projektet. Projektledare är David Hesslefors från kommunikationsavdelningen.

Att ta fram en välfungerande webbplats för ett lärosäte är ett stort arbete. Därför är projektet uppdelat i flera delprojekt som alla tillsammans ska leda till att Malmö universitet får en ny, modern och behovsanpassad webbplats

En första version av den nya webbplatsen ska, enligt plan, lanseras i oktober 2018. Denna första version kommer att vara en utbyggd variant av pilot-sajten. De stora innehållsområdena, till exempel student, utbildning, forskning, bibliotek, samverkan och medarbetare, kommer att byggas ut i sin helhet och lanseras vid olika tillfällen löpande under resten av 2018 och även under första halvåret 2019.

Detta innebär att vi under en övergångsperiod kommer att behöva leva med både den nya webbplatsen (mau.se) och med den gamla (mah.se).

Hur involveras andra?

Medarbetare som ansvarar för innehåll på olika områden kommer att involveras i arbetet, när det gäller innehåll, struktur och funktionalitet för den nya webbplatsen. Allt innehåll kommer att behöva bearbetas för den nya webbplatsen, men ingenting kommer att göras om, tas bort eller flyttas över utan att en ansvarig involveras i arbetet.

Under resten av våren kommer medlemmar ur den nya webbplatsens styr- och projektgrupp att gästa ledningsgrupper och andra grupperingar för att informera om projektet och diskutera hur samarbetet ska gå till. För att få bättre kvalitet på webbens innehåll behöver vår organisation ha färre men mer dedikerade redaktörer, som får mer stöd, webbkunskap och sammanhang. Då kommer vi att förtydliga hur vi menar att ansvar och resurser behöver fördelas för att vi ska kunna få hög kvalitet på vår nya webbplats samt komma överens om en tidplan för respektive delprojekt (innehållsområde).

Själva utvecklingsarbetet kommer att komma igång på riktigt efter sommaren 2018. Då kommer vi att löpande lansera de olika delarna av den nya webbplatsen. Samtidigt kommer då motsvarande delar på mah.se att stängas ner.