Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mall för din e-postsignatur

När du skickar e-post som medarbetare bör det tydligt framgå att du är en del av Malmö universitet. En gemensam form på vår e-postsignatur ger oss ett enhetligt uttryck och stärker bilden av oss. Använd därför nedanstående mall som finns i både svensk och engelsk version.

Använd inte förkortningar, skriv till exempel ut "Med vänliga hälsningar" om du har med det i signaturen.

Mall att kopiera och klistra in 

Använd typsnittet Arial i storlek 10 punkter och i svart färg. Kopiera nedanstående mall och lägg in dina uppgifter.

Med vänliga hälsningar

Förnamn Efternamn
Titel

Malmö universitet
Fakultet/motsvarande
Institution/avdelning/motsvarande
Besöksadress: Gatuadress
Telefon: (skrivs +46 40 665 7X XX)
Mobil: (skrivs +46 70X XX XX XX)
www.mau.se
(Har du ytterligare uppgifter, till exempel en blogg eller facebooksida knuten till ditt arbete, så fyller du på det här.)

 

English version (when needed)


Best regards

Name Surname
Title

Malmö University
Faculty of Science
Department/institution
Visiting address: Street address
Telephone: +46 40 665 XX XX
Mobile: +46 7X XXX XXX
www.mau.seSå här gör du för att ändra din signatur på dator

Webmail

För att signaturen ska följa med oavsett vilken dator du använder behöver signaturen sparas i Webmail. Där gör du inställningarna genom att klicka på Inställningar (kugghjulet) – E-post (under Dina appinställningar) – E-postsignatur (i vänstermarginalen).

Outlook

Öppna ett nytt e-postmeddelande och klicka på Infoga och Signatur. Finns det redan en signatur som används kan man både redigera eller ta bort den. Klicka på Signaturer och gå in och gör justeringarna.

Tänk på att du i högerkanten av inställningsfönstret kan välja att infoga signaturen automatiskt i Nya meddelanden och i Svar/vidarebefordran. Om du inte väljer det automatgenererade alternativet infogar du signaturen manuellt i de e-postmeddelanden du själv väljer genom att döpa din signatur och infoga den då den behövs.

Din signatur sparas endast lokalt i Outlook på den dator du sparar den.