Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mallar

Powerpoint-mallar
Wordmallar
Postermallar
Vetenskapliga postermallar
Tips till dig som ska göra en poster

Powerpoint-mallar

Använd gärna denna powerpoint-mall till dina egna presentationer. Den innehåller exempel på olika slides. Spara ned den till din dator, välj de slides du vill använda och ta bort de övriga. Tänk på att använda andra bilder än de exempelbilder som är inlagda i mallen för att sätta din prägel på presentationen.

Powerpoint (sv)

Powerpoint (sv, widescreen)

Powerpoint (eng)

Powerpoint (eng, widescreen)

Wordmallar

Malmö universitet har officiella mallar för all korrespondens och officiella dokument, som till exempel brev, beslut och protokoll. Via länken nedan kan du använda vårt verktyg för att själv skapa din personliga mall för exempelvis beslut, protokoll, minnesanteckningar med mera.  

Skapa din mall

Postermallar (A3/A4)

Dessa mallar är gjorda i powerpoint för att de ska vara lätta för alla att redigera. Filen innehåller tre olika mallar för posters. Tänk på att mallarna inte är gjorda för att skickas till tryck utan främst för att skrivas ut på skrivare. Om du ändå är i behov av att trycka en poster du har gjort med hjälp av mallarna, kontakta Fredrik Svensson för hjälp. Mallarna är gjorda i A3 men går även att skriva ut som A4. Du hittar fler instruktioner i mallen. För att ladda ner mallarna - högerklicka på länken och välj "Spara länk som". Öppna filen från nedladdningsmappen.

Postermall svensk

Poster template in English

Vetenskapliga postermallar (A1)

Mallarna för vetenskapliga posters är gjorda i powerpoint för att de ska vara lätta för alla att använda och redigera. Mallen är gjord för att du ska kunna skicka din poster till ett tryckeri. I dessa fall måste du spara din poster i PDF. Om du har problem med postern eller om du behöver hjälp med tryckerikontakt, hör av dig till Fredrik SvenssonFör att ladda ner mallarna - högerklicka på länken och välj "Spara länk som". Öppna filen från nedladdningsmappen.

Vetenskaplig poster svensk horisontell

Vetenskaplig poster svensk vertikal

Research poster English horizontal

Research poster English vertical

Om du har kunskaper i InDesign finns det ytterligare en mall för vetenskapliga posters. Kontaka Fredrik Svensson om du vill ha tillgång till mallen. 

Tips för dig som ska göra en affisch eller vetenskaplig poster

Korta & anpassa ditt material

  • Tänk på att inte använda för mycket text. Behåll bara det absolut viktigaste.
  • Skriv ut dina bilder i den storleken du önskar för att se om dina grafer och diagram är läsbara och om fotografierna är av tillräckligt god kvalitet.

Layout

  • Layouten ska fungera som läsarens kompass.
  • Strukturen på postern är mycket viktig. Har den inte en tydlig struktur kan den vara svår att förstå och läsa och postern blir snabbt ointressant. Ett lätt sätt är att jobba med rubriknivåer.
  • Ett vanligt fel är att klämma in så mycket information som möjligt. Gör inte det. Ge ditt innehåll luft. Tomt utrymme runt text och bild gör ditt budskap tydligt och lättläst.

Text

  • En kort rubrik underlättar för läsaren att snabbt ta in ditt budskap.
  • Textstorleken i mallarna är inte fast. Men tänk på att texten och rubriken ska kunna läsas på avstånd. Ändra därför inte texten så att den blir mindre än vad den är i mallarna, då kommer texten bli svårläst.
  • Varje stycke bör inte ha mer än 5-6 rader och max 40-50 bokstäver per rad för ökad läsbarhet.
  • Punktlistor är oftast lättare att läsa på avstånd.