Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bilder och fotografer

Universitetets bildbank

I Malmö universitets bildbank finns bilder som kan användas av medarbetare. Bilderna kan laddas ner i olika format, anpassade för exempelvis PowerPoint, webb eller i sitt originalformat.

Du hittar bildbanken här: bildbank.mau.se

Ladda ner bilder från nätet

Malmö universitets bilder ska vara autentiska, trovärdiga och spegla vårt lärosäte. I vår bildbank finns det ett stort utbud bilder men ibland räcker dessa inte till, och då är det lätt att söka efter en särskild bild eller efter ett motiv på nätet.

För att du ska kunna använda en nedladdad bild i ditt material är det viktigt att den är fri från upphovsrätt. Med andra ord - att den faller under CC0, Creative Commons Zero, Public Domain eller liknande licens. Om du använder en bild med en sådan licens behöver du aldrig ange källa eller fotograf. Det finns dock flera typer av licenser där vissa kräver att du exempelvis anger fotograf eller att de inte används i kommersiella sammanhang. Detta står angivet i samband med bilden du vill ladda ner om du använder någon av söktjänsterna nedan.

Upphandlade fotografer

Om du saknar bilder på speciella motiv, medarbetare eller lokaler kan du anlita våra upphandlade fotografer. Bilderna levereras direkt till bildbanken och kan komma att användas i andra sammanhang, om det inte finns särskilda skäl att låta bli. För att bilderna ska kunna användas krävs ett medgivande från personerna på bilderna. Denna blankett behöver fotografen ta med sig vid fotograferingen: Medgivande för fotografering.

Anna Wahlgren
0732-51 69 90
info@annawahlgrenphotography.com

Håkan Röjder
070-638 83 88
hakan@rojder.se

Malin Palm
070-2231465
malinpalm.fotograf@gmail.com

Nille Leander
0709-997732
nille.leander@googlemail.com

Bildspråk

Våra bilder ska representera Malmö universitet och kommunicera oss som ett modernt, engagerat och professionellt lärosäte. Bilderna ska samtidigt ge en urban känsla som framhäver vår moderna miljö, vår plats i staden och vårt samhällsengagemang.

Här är några exempel på verksamhetsnära bilder som vi använder i vår kommunikation. Fler exempel finns i den grafiska manualen

bildexempel