Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kommunikationsfrågor

Alla medarbetare är välkomna att vända sig till kommunikationssupporten med kommunikationsrelaterade frågor, så slussas frågan vidare till rätt person på avdelningen. Supporten kan även lösa enklare kommunikationsärenden direkt, som till exempel att göra kalenderhändelser på webben eller uppdateringar på webbsidor. För att undvika fördröjningar ber vi dig därför att inte kontakta både supporten och enskilda medarbetare i samma ärende.

Stöd till forskare i kommunikationsfrågor

Kontaktpersoner

Ingrid Persson, kommunikationschef

Har du ett forskningsprojekt som du vill nå ut med? Behöver du råd inför mediakontakter? 
Forskning, press och samverkan:
Charlotte Löndahl Bechmann – enhetschef

Vill du ha med något i universitetets nyhetsbrev? Behöver du råd när det gäller internkommunikation?
Internkommunikation:
Per Eriksson – enhetschef

Behöver du hjälp med marknadsföring av utbildningar? Behöver du sprida information till studenter? 
Marknad och rekrytering:
Maria Crona – enhetschef

Behöver du hjälp som gäller vår logotyp, grafiska profil? Eller hjälp med att ta fram trycksaker?
Grafisk form:
Fredrik Svensson - Grafisk formgivare 

Har du frågor som rör webbplatsen? Eller vilken hjälp du kan få med en sajt utanför mau.se? 
Webbstrategiska frågor:
Michael Gustafson 

Alla på Kommunikationsavdelningen

Listning av hela avdelningen