Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Försäkringar

Malmö universitet har försäkringar som gäller för studenter, för anställda samt försäkringar som omfattar den egendom som ägs eller disponeras av universitetet.

För att se vilka försäkringar som gäller för respektive kategori tryck på listan till vänster.

Inom vissa utbildningar vid Malmö universitet ingår praktiktjänstgöring hos en annan arbetsgivare. Det händer också att studenter skriver sitt examensarbete vid någon annan myndighet eller företag. Ibland inträffar olyckor eller allvarliga olyckstillbud vid sådana tillfällen. Till vänster finns en checklista som kan vara till hjälp om en student råkar ut för en olycka, brottslig gärning eller annan allvarligare incident i samband med att han/hon befinner sig på en arbetsplats utanför universitetet.