Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Diarieföring av ansökan om externa forskningsmedel

Hur får jag ett diarienummer till min forskningsansökan?

Skicka ett mail till registrator. Ange Begäran om diarienummer i ämnesraden. 

Lämna följande uppgifter till registrator:

 • Titel på projektet
 • Forskarens namn
 • Fakultet/institution/centrumbildning
 • Till vilken finansiär ansökan skall skickas till.

Du kommer få ett diarienummer (till exempel FO 4.2 2017/123). Detta diarienummer gäller sedan alla handlingar i ditt ansökningsärende. 

Vad skall diarieföras?

 • Checklista
 • Budget
 • Projektbeskrivning
 • Ansökan (om ansökan lämnas in i ett externt webbformulär skriv ut detta och skicka till registrator)
 • Beslut
 • Eventuella avtal/kontrakt
 • Eventuella rapporter
 • Slutrapport

Den som ansöker ansvarar själv för att skicka in handlingarna till registrator. 

Här finns mer information om ansökningar om externa medel