Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Behandling av personuppgifter – GDPR

Dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 ersätter Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) Dataskyddsdirektivet inom EU. I Sverige innebär detta att Personuppgiftslagen ersätts av den nya EU-förordningen.

Dataskyddsförordningens syfte är dels att stärka skyddet för den personliga integriteten och dels att skapa ett enhetligt regelverk för EU. Den som behandlar personuppgifter för personer inom EU skall, oavsett om behandlingen sker inom eller utanför Europa, respektera människors grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.