Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontaktresemedel 2019

Anslaget för kontaktresemedel syftar till att främja utveckling av internationalisering inom utbildning på grund-, avancerad- och doktorandnivå. Medlen kan används som stöd till att utvärdera och/eller förstärka relationer till befintliga partners. Medlen kan även sökas för besök hos presumtiva partners eller för samarbeten som på annat sätt främjar och överensstämmer med Malmö universitets strategi 2022. Kontaktresemedel kan sökas av all anställd personal vid Malmö universitet.

 • Ansökan om kontaktresemedel ska vara väl förankrad och kopplad till fakultetens och institutionens verksamhetsplan och dess internationaliseringsarbete.
 • Syfte ska vara välförankrat på institutionen eller motsvarande.
 • Medel beviljas endast för besök som gynnar och återkopplas till utbildning inom cykel 1, 2 och 3.
 • För gemensamt besök till samma lärosäte med samma syfte kan maximalt 2 ansökningar beviljas.
 • Enskild lärare eller annan personal kan normalt inte beviljas mer än två bidrag per kalenderår.
 • Medel beviljas inte för deltagande i olika former av ämneskonferenser eller för forskningssamarbeten.
 • Medel beviljas inte som ”tilläggsmedel” för anslag från andra internationella program såsom Linnaeus-Palme, Erasmus+ och liknande.
 • Skriftlig återrapportering för hur medlen har bidragit till internationaliseringsarbetet är ett krav.

För resor inom Europa kan du ofta istället ansöka om medel för Erasmus+ mobilitet. Kontakta oss därför innan ansökan om din resa är planerad inom Europa.

Läs mer

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika stegen för kontaktresemedel. 

Ersättning
Ansökan
Planering
Efter hemkomst
Reserapporter

Ersättning

Ersättningen består av två bidrag som betalas ut till fakulteten/institutionen:

 • Dagsersättning: Schablon/dag 
 • Reseersättning: Schablon för resa tur och retur beroende på om resan är inom eller utanför Europa

Information om dagsersättning och reseersättning

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i ett online-formulär. Som del av ansökan ska du även ladda upp två dokument:

 • Ett där du utförligt förklarar syfte samt förväntat resultat och implementering med besöket.
 • Inbjudningsbrev från den/de du ska besöka.

Ansökan för kontaktresemedel i MoveON

Skriv ut fullständig ansökan från MoveON, inklusive alla bilagor. Onlineansökan skall undertecknas av dig och chef (prefekt eller motsvarande) på andra sidan. Skicka din ansökan med internpost till Rebecca Arklöf på International Office, hämtställe 70. Bekräftelse på mottagen ansökan skickas till sökande via mejl och detsamma gäller när beslut är fattat om beviljad eller avslagen ansökan.

Sista ansökningsdag

Ansökan är öppen löpande under året. Du ansöker så snart som möjligt men absolut senast ska din ansökan nå Rebecca Arklöf med internposten senast två veckor innan din mobilitet. Medlen är begränsade, det är alltså fördelaktigt att ansöka så tidigt som möjligt.

Ansökan för efterföljande kalenderår kan tidigast lämnas in i november.

Planering

Du arrangerar själv din kontaktresa. Ta i god tid kontakt med din chef om du är intresserad av att söka kontaktresemedel så att denne kan planera och budgetera för din resa.

Om du inte själv har kontakter kan du t.ex. få hjälp av den internationella handläggaren på din fakultet eller institution för att komma i kontakt med ett av universitetets partneruniversitet.

Efter hemkomst

Kontaktresemedlen betalas ut som en intern omföring till din fakultet. Efter hemkomst ska du skicka in en reserapport till International Office. Först efter att rapporten är inlämnad kan den interna omföringen till din fakultet/institution ske. 

Instruktioner för reserapport

Beviljade kontaktresor

 

2019:

 • Karin Örmon och Ann-Cathrine Bramhagen, HS/IVV, Kroatien
 • Lena Isaksson, KS/GPS, Vitryssland
 • Zenada Mehmedovic, Ann Kristina Brovall samt Monica Kristiansson, LS/BUS, Bosnien Hercegovina
 • Ewa Berg, LS/KSM, Kanada
 • Mikael Spång, KS/GPS, Tyskland
 • Mats Johnsson och Torun Mattsson, LS/IDV, Sydafrika
 • Elisabeth Mangrio, HS/IVV, Indien
 • Torsten Buhre, LS/IDV, Japan
 • Christel Brost, KS/K3, USA
 • Stefan Nyzell och Thomas Småberg, LS/SKI, Storbritannien
 • Zenada Mehmedovic och Monica Kristiansson, LS/BUS, Bosnien Hercegovina

2018:

 • Lena Isaksson, KS/GPS, University of Central Florida, USA
 • Rebecka Cowen Forssell, KS/US, University of South Australia, Australien
 • Clint Heyer, KS/KS, Queensland University of Technology, Australien
 • Anna Carlsson och Elisabeth Mangrio, HS/VV, Manipal University Bangalore, Indien
 • Philip Clover, KS/KS, University in Poznan, Polen
 • Ewa Berg och Agneta Hessel, LS/KSM, Universidad Nacional de San Martin, Argentina
 • Helena Malm, LS/KSM, Aalto University, Finland
 • Ann Brovall, Zenada Mehmedovic och Monika Kristiansson, LS/BUS, University of Sarajevo, Bosnien-Hercegovina
 • Vedrana Vejzovic och Carin Alm-Roijer, HS/IVV, University of Rijeka, Kroatien
 • Maria English och Åsa Ulemark, GV/KS/TS, University of Dundee, Storbritannien
 • Mats Johnsson, LS/IDV, Ball State University, USA
 • Nicklas Karlsson, GV/KS, Tbilisi State University, Georgien
 • Mariette Bengtsson, HS/IVV, Universitat Rovira i Virgili, Spanien
 • Zahra Ghaffari, TS/DVMT, KU Leuven, Belgien
 • Daniel Gaffner, KS/K3, Ensaama - National School of Applied Arts and Crafts, Frankrike
 • Magnus Andersson, KS/US, Université Jean Moulin Lyon 3, Frankrike

2017:

 • Mats Johnsson, LS/IDV, University of Sussex, University of Western Scotland, Edge Hill University, University of St Marys Twickenham, Storbritannien
 • Anders Høg Hansen, KS/K3, Tbilisi Ivane Javakhishvili State University (TSU), Georgien
 • Jakob Svensson, KS/K3, University of Western Cape, Stellenbosch University, Durban University of Technology, Sydafrika
 • Carina Sild Lönroth, LS/SOL, University of Education at Winneba, Ghana
 • Anders Ljungmark, KS/K3, Parsons School of Design, USA
 • Carin Alm Roijer, Ann-Cathrine Bramhagen, Karin Örmon och Vedrana Vejzovic, HS/VV, Goce Delčev University of Štip, Makedonien
 • Tina Askanius och Oscar Hemer, KS/K3, University of Coimbra, Portugal
 • Hugo Boothby, KS/K3, Tbilisi Ivane Javakhishvili State University (TSU), Georgien
 • Daniel Gaffner, KS/K3, University of Central Florida, USA
 • Mats Johnsson, LS/IDV, University of Central Florida, USA
 • Lena Isaksson, KS/GPS, University of Central Florida, USA
 • Magnus Ericson och Peter Hallberg, KS/GPS, Kina
 • Maria Engberg TS/MTM och Per Linde KS/K3, Georgia Institute of Technology, USA
 • Anna Carlsson, HS/VV, University of Central Florida, USA
 • Linda Lill, HS/SA, The Hong Kong Polytechnic University
 • Anna Carlsson, HS/Vårdvetenskap, James Madison University, USA
 • Elisabeth Carlsson, HS/Vårdvetenskap, PolyU, Hong Kong
 • Christel Brost, KS/K3, University of Wollongong, Australien