Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Personalmobilitet

Byt vardag för ett tag - åk på personalutbyte! Det finns flera möjligheter till ekonomiskt stöd för utbyten med andra universitet, både för undervisning och för personalfortbildning.

Sök resestöd genom Erasmus+

Som lärare eller doktorand vid Malmö universitet kan du söka resestöd för undervisning vid ett partneruniversitet i Europa som deltar i Erasmus+-programmet. Det finns även möjlighet för medarbetare i alla yrkeskategorier att söka resestöd för personalfortbildning i det egna yrket, till exempel genom studiebesök eller arbetsskuggning vid ett annat lärosäte.

Mer information om Lärarmobilitet för undervisning (Erasmus+)

Mer information om Personalfortbildning (Erasmus+)

Många av våra partneruniversitet arrangerar Staff Training Weeks, veckor med olika teman och inriktningar där man bjuder in partners för att nätverka och utbyta kunskaper. Det är möjligt att finansiera dessa veckor med resestöd från Erasmus+.

Mer information om aktuella Staff Training Weeks

Sök kontaktresemedel och knyt kontakter med andra universitet

Kontaktresemedel är ett bidrag medarbetare kan söka för att göra resor till andra universitet i syfte att bygga upp nya kontakter eller fördjupa befintliga samarbeten.

Mer information om kontaktresemedel

Arbetsskuggning utomlands för administrativ personal

INU Staff Shadowing Programme ger administrativ personal möjlighet att 'skugga' en person inom samma yrkesområde på ett annat medlemsuniversitet. Det är möjligt att finansiera dessa resor med resestöd från Erasmus+ om resorna sker inom Europa.

Mer information finns hos INU

Fler möjligheter till personalutbyte

Genom nätverken SGroup och SANORD erbjuds emellanåt möjlighet till personalutbyte.

För 2019 är en del medel möjliga att söka inom SGroup för att besöka medlemslärosäten i Kina eller Colombia. Läs mer om ansökan här.