Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Erasmus+ strategiska partnerskap

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Inom delprogrammet strategiska partnerskap finns det möjlighet för universitet och högskolor att söka projekt tillsammans med andra lärosäten, organisationer eller myndigheter.

Exempel på aktiviteter som man kan ansöka om medel för är gemensam kursutveckling, konferenser, intensivprogram, kompetensutvecklingsinsatser, och erfarenhetsutbyten. 

Projekten byggs runt en ide som måste komma från utbildning/forskning/samverkan. Har du en ide -hör av dig så hjälper vi gärna med formen!