Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stimulansmedel 2019

Utlysning av internationella stimulansmedel 2019

Som ett led att stärka internationalisering och globalt engagemang vid Malmö universitet avsätter rektor 800 000 SEK i internationella stimulansmedel. 300 000 avsätts i mobilitetsstöd samt till aktiviteter inom de lärosätesgemensamma internationella medlemsnätverken och 500 000 SEK till särskilda satsningar.

Inför hösten 2019 utlyses sammanlagt 500 000 SEK till projekt som främjar utveckling av internationalisering inom utbildning på grund-, avancerad- och doktorandnivå.  Ansökningar ska ha koppling till Strategi 2022 för Malmö universitet med en tydlig inriktning mot ett långsiktigt internationaliseringsarbete. Prioritering ges till projekt som har ett helhetskoncept (aktiviteter som engagerar våra studenter och lärare och involverar internationella partners)

Utvecklingsområden som uppmuntras särskilt i denna ansökningsomgången är: 

  • Utveckla Malmö universitet till ett internationellt erkänt sommaruniversitet genom framtagande av idéskiss till sommarkurser på engelska.
  • ”Study abroad” - Utveckla koncept och tjänster som gagnar partneruniversitet som önskar förlägga "Study abroad"-program vid Malmö universitet.
  • Aktiviteter som fördjupar samarbeten med partneruniversitet (avser inte resor) tex. samarbeten kring Agenda 2030
  • Aktiviteter som stärker Malmö universitets arbete med internationalisering på hemmaplan

Deadline att söka är den 5 september 2019. Beslut om tilldelning tas efter rekommendation av Rådet för globalt engagemang av vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande. Beslut verkställs genom International Office.

Medlen kan endast sökas för riktade aktiviteter som leds av Malmö universitet under 2019 och 2020. Ansökningsblankett finns nedan.

Ansökningsblankett internationella stimulansmedel 2019

Lärarutbyte och kontaktresemedel till partners sker löpande och ingår inte i denna utlysning utan information om detta finns här.