Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter på högskolans grundnivå. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i ett land som finns med på OECD:s DAC-lista. Aktuell DAC-lista finns på UHR:s sida för Linnaeus-Palme-ansökan, se länk till höger. Den andra, Palme, möjliggör för lärare och studenter i samarbetslandet att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Linnaeus-Palme är ett projektbaserat samarbete mellan ett ämnesområde vid Malmö universitet och motsvarande vid samarbetsuniversitetet. Programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Ansökan görs av den svenska parten som också är den ansvarige för projektet. De flesta ansökningarna ska gå via Malmö universitets Linnaeus-Palme-samordnare. 

En glad nyhet är att Linnaeus-Palme, efter att par år med nedskärningar, nu får en större budget under 2018. Läs om nyheten på UHRs hemsida.

Linnaeus-Palme Planering

Genom en planeringsresa får ni och er samarbetspartner möjlighet att träffas för att komma överens om formerna för ett kommande Linnaeus-Palme samarbete.

Linnaeus-Palme Partnerskap

Genom det här programmet kan ett lärosäte etablera långsiktiga ömsesidiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Programmet innefattar utbyte av studenter och lärare. 

Ansökan

Sista ansökningsdatum kan variera i tid beroende på när UHR får beslut om tilldelade medel från Sida. Meddela alltid samordnaren för Linnaeus-Palme vid Malmö universitet om du funderar på att göra en ansökan. Ansökan för Linnaeus-Palme Partnerskap måste gå via samordnaren.