Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM)

International Credit Mobility är ett Erasmus+ program som även omfattar bilateralt samarbete med lärosäten utanför Europa.

Även om det filosofisk påminner om intraeuropeisk Erasmus, så krävs att universitet centralt söker och blir beviljat medel för ett visst land. Detta kräver längre planering då ansökan görs en gång per år (ofta i början av februari). 

Programmet ger möjlighet för undervisande personal att undervisa vid ett lärosäte i ett utomeuropeisk land. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal. Lärosäten kan även bjuda in anställda från ett företag eller annan organisation att undervisa. Studerande på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, kan studera mellan 3-12 månader i ett annat land.